Dergi


Currency Converter:

Toplam Ürün : 819
Açılış Fiyatı : 250.00₺
Açılış Fiyatı : 300.00₺
Açılış Fiyatı : 300.00₺
Türk edebiyatının en önemli dergilerinden...

DERGÂH, 1337, 1. sayıdan 15. sayıya kadar sıralı, 18x15 sayfa, 24x31 cm...

Başyazarlığını Yahya Kemal'in yaptığı Dergâh dergisi, 1918'den 1923'e kadar, 15 günde bir yayımlanarak 42 sayı çıkmış ve Türk edebiyatında oldukça etkili olmuş bir ilim ve sanat dergisidir. Yazarları arasında; Ahmet Haşim, Yakup Kadri, Ahmet Hamdi, Mustafa Şekip gibi çok sayıda ünlü yaar ve şair yer almıştır. Felsefeci ve Sahaf Arslan Kaynardağ'ın kütüphanesinden...

Açılış Fiyatı : 500.00₺

JOURNAL DES VOYAGES, Maurice Dreyfous, 1879, Paris, 23x32 cm...

Seyahat dergisi, her cilt 16 sayfa. Bu lotta var olan sayılar: 154,149,147,131,138,129,128,123,121,114,113,111,109,107,105,100,98,96,95,90,84.

Açılış Fiyatı : 100.00₺

"Münif Fehim" imzalı kapak çizimiyle Cumhuriyet´in 15. Yılı´na özel çıkarılan Yedigün (7 Gün) dergisi, 23 Birinciteşrin 1938 (No. 294), 34 sayfa, 25x34 cm...

İçerisinde "Tamirden Sonra Rumeli Hisarı - Foto: Ferit Can (Mayıs 1959)" ve "Anıt Kabirde Tarihî Merasim (Kasım 1959)" başlıklı iki adet dergi eki mevcuttur.

Açılış Fiyatı : 100.00₺
Açılış Fiyatı : 40.00₺
Açılış Fiyatı : 100.00₺
Açılış Fiyatı : 200.00₺

YENİ MECMUA´nın 14 Mart 1918 tarihli 35. sayısı, Tanin Matbaası, 24x32 cm...

Yeni Mecmua, Ziya Gökalp başta olmak üzere Mehmet Fuat Köprülü, Ahmet Refik, Halide Edip ve Halit Fahri gibi isimlerin sosyoloji, tarih ve edebiyat konularında, "Türkçülük" ve "Milliyetçilik" ideolojisine bağlı kalarak kaleme aldığı yazılarını yayımladığı dergidir. Ziya Gökalp tarafından çıkarılmasına rağmen derginin İttihat ve Terakki Partisi´nden maddi destek almasından dolayı derginin kapağında müdür ünvanı karşısında partinin lideri Mehmet Talat Paşa´nın adı yazılıdır.

Açılış Fiyatı : 200.00₺

POLİS MECMUASI´nın 1 Haziran 1927 ilâ 1 Mayıs 1929 tarihleri arasında yayımlanan 19 sayısı, 20x27 cm...

226. sayıdan itibaren Harf İnkılabı gerçeklemiş olduğundan yeni harflerle yayım yapılmı ve 226. sayıda yeni harfler tanıtılmıştır. Mecmua´da bulunan sayılar, 210, 211, 212, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233.

Açılış Fiyatı : 100.00₺

Tarihçi-yazar Reşat Ekrem Koçu tarafından kaleme alınan İSTANBUL ANSİKLOPEDİSİ´nin ilk 16 fasikülü, 1958, İstanbul Tan Matbaası, 21x29 cm...

Reşat Ekrem Koçu, İstanbul´un fethinden başlayarak kendi deyişiyle "İstanbul´un bir kütüğünü" meydana getirmek istemiştir. İstanbul´un mimari, tarihi, coğrafi, edebi ve sosyal hayat tarihine dair her türlü konuyu ele alan detaylı bir ansiklopediyi meydana getirmeye başlamıştır ancak bitirememiştir. Fasiküllerin kapaklarında ihtiva ettiği konuya ilişkin Cami, saray, devlet adamı, sanatçı, sosyal hayattan şöhretlere ait çeşitli ressamlara çizdirilmiş, çizimler yer almaktadır. Fasiküllerin içinde de yer alan görsellerde klişe kullanılmamış ressamlar tarafından yer alan çizimler kullanılmıştır. İlk yayını 1944´de yapılmaya başlanan İstanbul Ansiklopedisi´nin 1951 senesine kadar devam eden yayın hayatı, maddi zorluklar nedeniyle durmuştur. Yedi sene süren bir aranın ardından, 15 cilt olarak yayınlanması planlanarak yayın hayatına 1. fasikülden tekrar başlamış ve 173. fasiküle kadar devam eden yayın aynı sebepten bir defa daha durmuştur. Yayını ikinci defa duran İstanbul Ansiklopedisi, Reşat Ekrem Koçu´nun iki sene sonra vefat etmesinin ardından tamamlanamamıştır. *Fasiküllerin sayfa kenarları yıpranmıştır ve bazı sayfalar sırttan ayrılmıştır.

Açılış Fiyatı : 40.00₺

ŞEHBAL´in 15. sayısı, 1 Teşrinisani 1325, 28x40 cm

Şehbal, ünlü Türk musiki alimi Hüseyin Sadeddin Arel tarafından çıkarılan ve görsel zenginliğiyle birlikte edebî, fikrî ve kültürel faaliyetleri bakımından da yüksek düzeyli bir dergi olup, sosyal hayatın hemen her yönüne ilgi göstermiştir. Derginin yazar kadrosunda ise Halide Edib Adıvar, Halit Ziya Uşaklıgil, Tevfik Fikret ve Orhan Seyfi Orhon gibi Türk yazınının önemli ve etkili isimleri yer almıştır. Dış kapağı ayrıktır.

Açılış Fiyatı : 3,000.00₺

"Haftalık Mizah Gazetesi" ve "Haftalık Mizah Dergisi" olarak yayın faaliyetini sürdüren ÇİVİ´nin, 1978 ilâ 1980 yılları arasında yayınlanan sayılarını ihtiva eden 3 cilt, 42x55 cm (gazete) & 29x42 cm (dergiler)...

Çivi Gazetesi: 1 Haziran-15 Kasım 1978 (25 Sayı) - Çivi dergisi: Kasım 1978-15 Temmuz 1979 (26-58. sayılar) & Temmuz 1979-Mart 1980 (59-93. sayılar)... Dergi ciltlerinden birinin sırtı haliyle.

Açılış Fiyatı : 1,000.00₺

"ŞAKA", "KARİKATÜR" ve "TAŞ" mizah dergilerinin muhtelif sayılarının bir araya getirildiği cilt, 25x34 cm...

Şaka dergisi: Eylül 1960-Haziran 1961 (1-10. sayılar) - Karikatür dergisi: Ekim 1958-Nisan 1959 (1-7. sayılar) - Taş dergisi: Ocak 1959 itibariyle kısmi sayılar (5, 12, 28, 32, 33, 36. sayılar)...

Açılış Fiyatı : 250.00₺
Açılış Fiyatı : 90.00₺

Mizah gazetesi AYİNE´nin 24. sayısı, 2 Şubat 1922, 28x39 cm

Manşet yazısı: "Anadolu Muhabirimizin Telgrafları: Enver Ankara´ya getirildi, İstiklâl Mahkemesine sevk olundu."

Açılış Fiyatı : 2,000.00₺

"Haftalık Gülmece Dergisi" ÇARŞAF´ın 1975 ilâ 1989 yılları arasında yayınlanan 192 sayısını ihtiva eden cilt (3 cilt) ve tekli nüsha (150 adet) lotu, cilt boyutları: 28x33 cm...

Cilt I: Aralık 1975-Haziran 1976 (1-26 sayı), Cilt II: Aralık 1977-Haziran 1978 (1-26 sayı), Cilt III: Haziran 1978-Aralık 1978 (27-52 sayı) - Ciltsiz sayılar: 1977 (17 sayı), 1979 (24 sayı), 1980 (39 sayı), 1981 (20 sayı), 1985 (13 sayı), 1986 (2 sayı), 1987 (16 sayı), 1988 (31 sayı), 1989 (30 sayı)...