Güncel Müzayedeler

OSMANLI DÜNYASI

NADİR

PHEBUS

SAHAFİYE

ÇİZGİ ROMAN

Güncel Müzayedelerimizden Öne Çıkan Lotlar

Hattat Suud El Mevlevi ketebeli Sülüs Rabbi Yessir ve Hurufat Meşki, altın cetvelli, tarak ebrulu, çerçeveli, yazı, 25x15 cm

Açılış Fiyatı: 100.00₺

Güncel Fiyat: 5,000.00₺

Pey Ver

Erken Dönem Şikeste Talik Levha, Hafız-ı Şirazi'den Beyitler, altın tezhipli, çerçeveli, yazı 9x17 cm

Açılış Fiyatı: 100.00₺

Güncel Fiyat: 650.00₺

Pey Ver

Sülüs Nesih Hilye-i Şerife, Hattat Ahmed Zihni Kütahi ketebeli, 18x26 cm

Açılış Fiyatı: 100.00₺

Güncel Fiyat: 1,100.00₺

Pey Ver

Erken Dönem Hoca İşi Sülüs Nesih Kıta, tezhipli, ebrulu, çerçeveli, yazı 13x20 cm

Açılış Fiyatı: 100.00₺

Güncel Fiyat: 1,300.00₺

Pey Ver

Hattat Ahmed Refet Efendi'nin Kuş Formunda Sülüs İstifi, 1326 tarihli, çerçeveli, 21x17 cm

Açılış Fiyatı: 100.00₺

Güncel Fiyat: 2,250.00₺

Pey Ver

Sülüs Nesih Karalama, İbrahim ketebeli, H. 1289 tarihli, cetvelli, çerçeveli, 17x9 cm

Açılış Fiyatı: 100.00₺

Güncel Fiyat: 1,900.00₺

Pey Ver

Sultan Üçüncü Selim Dönemi Kırmızı El Çekme Tuğralı Medine-i Münevvere Feraşet Beratı, 1243 tarihli, 55x78cm

Açılış Fiyatı: 100.00₺

Güncel Fiyat: 16,000.00₺

Pey Ver

Falih Rıfkı Atay'dan İmzalı Ve İthaflı "Zeytindağı", Hakimiyeti Milliye Matbaası, 1932

Açılış Fiyatı: 50.00₺

Güncel Fiyat: 300.00₺

Pey Ver

El Yazması Mevlid-i Şerif, Süleyman Çelebi, 1203 tarihli, hatip ebrulu cildinde, 16x22 cm

Açılış Fiyatı: 100.00₺

Güncel Fiyat: 140.00₺

Pey Ver

Sultan Abdülaziz Tuğralı, Maaş Bağlanmasına Dair Berat, 1284 tarihli, 54x76 cm

Açılış Fiyatı: 500.00₺

Güncel Fiyat: 1,600.00₺

Pey Ver

Osmanlı Dönemi Demir Üzerinde Altın Hatai Desen İşçilikli Hattat Makası, 2x20 cm

Açılış Fiyatı: 100.00₺

Güncel Fiyat: 1,600.00₺

Pey Ver

Sülüs Yazı, "Allah Veliyü't-Tevfik", Mustafa Edib ketebeli, altın cetvelli, tezhipli, yazı 17x4 cm

Açılış Fiyatı: 100.00₺

Güncel Fiyat: 325.00₺

Pey Ver

İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Şark Eserleri Müzesi'nde, 9x14 cm

Açılış Fiyatı: 100.00₺

Güncel Fiyat: 170.00₺

Pey Ver