Güncel Müzayedeler

SAHAF

SAHAFİYE

OYUNCAK

Güncel Müzayedelerimizden Öne Çıkan Lotlar

Osmanlıca Şeyh-i Ekber-i Niçin Severim, Mehmed Ali Ayni, 1341, 87+1 sayfa, ÖZEGE; 18918, 20x14 cm

Açılış Fiyatı: 10.00₺

Güncel Fiyat: 38.00₺

Pey Ver

Oğuz Destanı ve İki Masal, Hıfzı Tevfik Gönensay, Çocuk kitabı, 1948, 28 sayfa

Açılış Fiyatı: 10.00₺

Güncel Fiyat: 34.00₺

Pey Ver

Hepimize Bir Bayrak -Hatırat -, Torkom İstepanyan'dan imzalı ve ithaflı, 1967, 140 sayfa

Açılış Fiyatı: 10.00₺

Güncel Fiyat: 20.00₺

Pey Ver

Osmanlıca İlaveli Ruhu's-Salavat, Mehmed Fevzi, 24 sayfa, 1306, 22x15 cm, Haliyledir

Açılış Fiyatı: 10.00₺

Güncel Fiyat: 12.00₺

Pey Ver

Fransızca-Arapça, Le Nuage Amoureux, Nazim Hikmet-Sabiha Khemir, 1979

Açılış Fiyatı: 10.00₺

Güncel Fiyat: 24.00₺

Pey Ver

Osmanlıca Meşahir-i İslam 27. cüz, Hamid Vehbi, Mihran Matbaası, 750-1260 sayfa, 19x12 cm, Haliyledir

Açılış Fiyatı: 10.00₺

Güncel Fiyat: 22.00₺

Pey Ver

Çocuk Elbiseleri Sergisi, 1961, 56 sayfa

Açılış Fiyatı: 10.00₺

Pey Ver

Turistik İstanbul Rehberi, Rakım Ziyaoğlu-Hayreddin Lokmanoğlu-Emin Raşid Erer, 1950, 300 sayfa+2 harita

Açılış Fiyatı: 10.00₺

Güncel Fiyat: 44.00₺

Pey Ver

İbranice kitap, 1893 Wien, 214 sayfa, 15x9 cm

Açılış Fiyatı: 10.00₺

Güncel Fiyat: 10.00₺

Pey Ver

Osmanlıca Evkaf-ı Humayun Nezareti Muvakkat Talimat-ı İdariye Mecmuası, 184+24 sayfa. 19x27 cm

Açılış Fiyatı: 10.00₺

Güncel Fiyat: 50.00₺

Pey Ver

Osmanlıca Nutuk Muhteviyatına Ait Vesaik, Gazi Mustafa Kemal [Atatürk], 1927, 304 sayfa, 27x20

Açılış Fiyatı: 10.00₺

Güncel Fiyat: 110.00₺

Pey Ver

Resimlerle 93 Harbi 1877-78 Türk-Rus Savaşı, Yılmaz Öztuna, 1969, 46 sayfa, 33x26 cm

Açılış Fiyatı: 10.00₺

Güncel Fiyat: 26.00₺

Pey Ver

Andersen'den Masallar: Gölge, Çakmak, Kelebek, Çeviren Şevket Rado, 1948, 35 sayfa

Açılış Fiyatı: 10.00₺

Güncel Fiyat: 38.00₺

Pey Ver

Divan, Şiir, Turgut Uyar, ilk baskı 1970, 87 sayfa

Açılış Fiyatı: 10.00₺

Güncel Fiyat: 75.00₺

Pey Ver

Osmanlıca Mecmua-ı Ebuzziya, No: 8, 1297 Mihran Matbaası, 96 sayfa, 22x15 cm, Haliyledir

Açılış Fiyatı: 10.00₺

Güncel Fiyat: 12.00₺

Pey Ver

Osmanlıca Müntehabat-ı Samiye, Şeyh Abdurrahman Sami, 1338 Serbestî Matbaası, 64 sayfa, ÖZEGE; 14896 , 19x14 cm

Açılış Fiyatı: 10.00₺

Güncel Fiyat: 100.00₺

Pey Ver