Güncel Müzayedeler

OSMANLI DÜNYASI

ANTİKA & SANAT

PHEBUS

SAHAFİYE / ORIENT

PRESTİJ KİTAP

SAHAFİYE

Güncel Müzayedelerimizden Öne Çıkan Lotlar

Enver Paşa´nın Trablusgarp Cephesi´nde deve üstünde alınmış çok nadir bir fotoğrafı, 1911-12, 9x14 cm...

Açılış Fiyatı: 300.00₺

Güncel Fiyat: 1,100.00₺

Pey Ver

CONSTANTİNOPLE, Edmondo De Amicis, 1878, Hachette Paris, 394 sayfa, 12x19 cm...

Açılış Fiyatı: 750.00₺

Güncel Fiyat: 1,000.00₺

Pey Ver

Kâzım Karabekir´in "Şark Cephesi Kumandanı" imzasıyla Erzurum Kadılığına gönderdiği 1338 tarihli boşanma evrakı, 23x37 cm...

Açılış Fiyatı: 300.00₺

Güncel Fiyat: 1,400.00₺

Pey Ver

GHAZI MUSTAPHA KEMAL (La Resurrection d´un peuple), 1931, Dagobert Von Mikusch, Librairie Gallimard, 326 sayfa, 13x18 cm...

Açılış Fiyatı: 300.00₺

Güncel Fiyat: 450.00₺

Pey Ver

Askeri Müze´nin kurucusu Ferik Ahmed Muhtar Paşa´nın ithaflı ve imzalı fotoğrafı, 9x14 cm...

Açılış Fiyatı: 300.00₺

Güncel Fiyat: 325.00₺

Pey Ver

VASIF TARİHİ (1 ve 2. cilt), Ahmed Vasıf, 1219, Darü´t-Tıbaatü´l-amire, 327+315, 18x30 cm...

Açılış Fiyatı: 3,000.00₺

Güncel Fiyat: 27,500.00₺

Pey Ver