Kitap


Currency Converter:

Toplam Ürün : 28587
Açılış Fiyatı : 100.00₺
Açılış Fiyatı : 300.00₺

Asaf Hâlet Çelebi'nin İthaflı ve İmzalı "Divan Şi'rinde İstanbul -Antoloji" İstanbul Halk Basımevi 1953, 252 sayfa, cilt kapağı sırtı yıpranmış haliyle, 17x25 cm

İthaf, "Minimini bebek Hâle Ülümaya büyüdüğü zaman İstanbul'unun şiirlerini okuması için giyabi sevgilerimle 22.V.954, Asaf Halet Çelebi" şeklindedir.

Açılış Fiyatı : 750.00₺

EMEK ECZA DEPOSU FİAT LİSTASI (1935 Ağustos - Eylûl Aylarının), 60 sayfa, 12x18 cm...

"Mağazamızın Istanbulda en ucuz mal satan Ecza Deposu olduğunu bu listemiz pek açık olarak gösterir." - "Prensipimiz: Az kazancla temiz ve ucuz mal satarak, müşterilerimizi memnun etmektir."

Açılış Fiyatı : 100.00₺

RESSAM NAKŞÎ HAYATI VE ESERLERİ, Süheyl Ünver, T.C. İstanbul Üniversitesi Yayını, 63 sayfa, 17x24 cm...

Son kısımında Ressam Nakşi´nin eserlerinden renkli örnekler yer almaktadır. * Arka kapak sırttan ayrılmıştır.

Açılış Fiyatı : 50.00₺

Clarence K. Streit'ın Mehmed Ali Bey’e Gönderdiği Islak İmzalı 5 Eylül 1928 Tarihli Mektubu ve İngilizce "Hafız The Tongue of the Hidden" Kitabı, The Viking Press 1928, 96 sayfa, cilt kenarları yorgun haliyle, 16x21 cm

Amerikalı gazeteci Clarence K. Streit tarafından kaleme alınmış İngilizce Hafız Divanıdır.

…Yapımında çok yardımcı olduğunuz tamamlanmış kitap hakkında yorumlarınızı duymak için sabırsızlanıyorum. Ve eğer Türk basınında bundan bahsedilirse, çevirisini almak veya İngilizce bilen Farslar veya Türklerden duyabileceğiniz herhangi bir yorum isterim, çünkü orijinalinde Hafız'ı tanıyanların benim versiyonum hakkında özellikle ne düşündüklerini bilmekle ilgileniyorum. Ve son olarak eğer kitapta herhangi bir hata bulursan söylemekte çekinme. Tüm teşekkürlerimi sana yolluyorum Mehmed Ali, sevgiyle kal, Clarence.”

Açılış Fiyatı : 100.00₺
Açılış Fiyatı : 100.00₺

DAVIDS SAMLING ISLAMISK KUNST (Danca ve İngilizce), 1975, Kopenhavn, 120 sayfa, 14x20 cm...

Danimarka´nın başkenti Kopenhag´da yer alan, İskandinavya bölgesindeki en büyük İslam Sanatı koleksiyonu "David´s Collection" da bulunan eserlerin kataloğu.

Açılış Fiyatı : 50.00₺

Dilbilimci Besim Atalay'dan Albay Arif Seyhun'a İthaflı ve İmzalı Osmanlıca Bektaşilik ve Edebiyatı", İstanbul Matbaa-i Amire 1340, 122 sayfa, ön ve arka kapağı yırtılmış haliyle, 17x25 cm

İthaf, "Sayın Albay Arif Seyhun'a derin sevgilerimle. 7.XII.1945, Kütahya Milletvekili" şeklindedir. Dilbilimci ve Edebiyatçı Besim Atalay 1920'de bağımsız milletvekili olarak 7 dönem Kütahya'da görev yapmıştır. 1945 yılında Albay Arif Seyhun'a ithaf edilmiştir.

Açılış Fiyatı : 50.00₺

Saim Erkun'dan İthaflı ve İmzalı "Ahî Ahmed B. Kemal-id-din İl-Mütetabbib: Risâlet-ül Kilyeti Ve'l-Mesâne", İsmail Akgün Matbaası 1948, 78 sayfa, 16x24 cm

İthaf, "Sayın genel sekreterim B. F... Zühtü, derin saygı ve sevgi, 12.1" şeklindedir. Eserde Üroloji ile ilgili İngilizce, Fransıızca ve Türkçe bölümler vardır.

Açılış Fiyatı : 100.00₺
Açılış Fiyatı : 100.00₺

TÜRK HAT SANATINDAN ÖRNEKLER, 11 sayfa, 23x33 cm...

Türk Hat sanatının üstadlarının eserlerinden örnekler ve biyografilerine yer verilmiştir.

Açılış Fiyatı : 100.00₺

TÜRK HAT SANATINDAN ÖRNEKLER, 11 sayfa, 23x33 cm...

Türk Hat sanatının üstadlarının eserlerinden örnekler ve biyografilerine yer verilmiştir.

Açılış Fiyatı : 50.00₺

Rıza Tevfik'ten İmzalı "The Standart Book of British and American Verse", New York 1932, 778 sayfa, 14x21 cm

Kitabın ön sayfasında "I have got this (2nd hand) book for 15 millons. Bagdâd, the 24th-Jan. 1940. Dr. Rıza Tevfik" şeklinde imza düşülmüştür.

Açılış Fiyatı : 100.00₺
Açılış Fiyatı : 200.00₺
İthaflı ve imzalı...

Sosyal ve Ekonomik DEĞERLENDİRME, Fuat N. Erdem, 1963, Yargıçoğlu Matbaası, 345 sayfa, 14x20 cm...

"Sistemler, yeni iş dünyasına adapte edilmedikçe, kargaşalıklar muntazaman artacağa benzer..." (Önsözden). "Sayın Orhan Erden Bey Arkadaşıma" şeklinde ithaflıdır.

Açılış Fiyatı : 300.00₺

Florinalı Nazım'dan İthaflı ve İmzalı Osmanlıca "Terennümler-Teellümler -Şiir-" İlk Baskısı, Şirket-, Mürettibiye Matbaası 1340, 223 sayfa, 13x19 cm

İthaf, "İstanbul Halkevi kütüphanesine edebi hatıram! Üsküdar: 9.4.934. Emniyeti umumiyle eskarı neşriyat şubesi ve sabık Gümüşhane mektupçusu Filorinalı Nazım" şeklindedir. Büyük bir Abdülhak Hamid hayranı olan, kendisini Hamid'in varisi olarak gören bu yüzden Tevfik Fikret ve Peyami Safa tarafından alaycı bir biçimde "şiir kralı" lakabı takılan Florinalı Nazım'ın şiir kitabıdır.