Kitap


Currency Converter:

Toplam Ürün : 12983
Açılış Fiyatı : 150.00₺

AÇIL KİLİDİM AÇIL, Ercümend Behzad (Lav), 1940, Haşet Kitabevi, 13,5 X 19,5 cm…

Türkiye´de Fütürizm, Dadaizm ve Sürrealizm akımlarının bilinçli ve ısrarlı bir uygulayıcısı olan şair, yazar ve oyuncu Ercümend Behzad Lav´ın (1903 - 1984), üçüncü şiir kitabı… Abidin Dino´nun kapak kompozisyonuyla… / Hafif eskime belirtileri ve bir iki sayfada yazları etkilemeyen küçük yırtılma dışında temiz…

Açılış Fiyatı : 50.00₺

MATMAZEL NORALİYA´NIN KOLTUĞU, Peyami Safa, 1949, Nebioğlu Yayınevi, 296 sayfa, 14 X 20 cm…

Türk edebiyatının en çalışkan, en verimli yazarlarından Peyami Safa´nın (1899 - 1961), parapsikoloji ve ispritizmaya ilgi duymaya başladığı yıllarda yazdığı, en ilginç ve en çok okunan romanlarından biri… / Şömizsiz, sırtının üst ve alt taraflarında, ön kapak uçlarında kopmalar var.

Açılış Fiyatı : 300.00₺

Asaf Hâlet Çelebi'nin İthaflı ve İmzalı "Divan Şi'rinde İstanbul -Antoloji" İstanbul Halk Basımevi 1953, 252 sayfa, cilt kapağı sırtı yıpranmış haliyle, 17x25 cm

İthaf, "Minimini bebek Hâle Ülümaya büyüdüğü zaman İstanbul'unun şiirlerini okuması için giyabi sevgilerimle 22.V.954, Asaf Halet Çelebi" şeklindedir.

Açılış Fiyatı : 150.00₺

SOKAKTAKİ ADAM, Attila İlhan, 1953, Seçilmiş Hikâyeler Dergisi Kitapları, 248 sayfa, 11,5 X 16,5 cm…

Şiirleriyle olduğu kadar, romanlarıyla da Türk edebiyatında çok önemli bir yere sahip olan Attila İlhan´ın (1925 - 2005) ilk romanının ilk basımı... Güngör Kabakçıoğlu´nun kapak tasarımıyla… / İlk sayfasında el yazısıyla "H. A. Kaptanoğlu, 1961" yazılmış. ("A. Kaptanoğlu" Attila İlhan´ın genellikle senaryolarında kullandığı müstear adıdır.)

Açılış Fiyatı : 50.00₺

Clarence K. Streit'ın Mehmed Ali Bey’e Gönderdiği Islak İmzalı 5 Eylül 1928 Tarihli Mektubu ve İngilizce "Hafız The Tongue of the Hidden" Kitabı, The Viking Press 1928, 96 sayfa, cilt kenarları yorgun haliyle, 16x21 cm

Amerikalı gazeteci Clarence K. Streit tarafından kaleme alınmış İngilizce Hafız Divanıdır.

…Yapımında çok yardımcı olduğunuz tamamlanmış kitap hakkında yorumlarınızı duymak için sabırsızlanıyorum. Ve eğer Türk basınında bundan bahsedilirse, çevirisini almak veya İngilizce bilen Farslar veya Türklerden duyabileceğiniz herhangi bir yorum isterim, çünkü orijinalinde Hafız'ı tanıyanların benim versiyonum hakkında özellikle ne düşündüklerini bilmekle ilgileniyorum. Ve son olarak eğer kitapta herhangi bir hata bulursan söylemekte çekinme. Tüm teşekkürlerimi sana yolluyorum Mehmed Ali, sevgiyle kal, Clarence.”

Açılış Fiyatı : 100.00₺

AZİZNAME, Aziz Nesin, 1948, Arkadaş Yayınevi, 50 sayfa, 14 X 19,5 cm…

Türk mizah edebiyatının en yaratıcı, en çalışkan, en üretken kalemi, uluslararası yazarımız Aziz Nesin´in (1915 - 1995) ilk şiir kitabının, ilk baskısı…Mim Uykusuz´un kapak tasarımıyla… / Sırt kısmındaki açılma tamir edilmiştir.

Açılış Fiyatı : 50.00₺

ÜSKÜDARDA SABAH OLDU, Rıfat Ilgaz, 1954, Tan Matbaası, 64 sayfa, 14 X 20 cm…

Unutulmaz Hababam Sınıfı´nın yaratıcısı, şair, romancı ve hikâyeci Rıfat Ilgaz´ın (1911 - 1993), "Karabiber" adlı bir eşeğin sergüzeştini anlattığı, manzum hikâyesi… Mim Uykusuz kapak tasarımı ve desenleriyle…

Açılış Fiyatı : 50.00₺

BATARYA İLE ATEŞ, Süleyman Nazif, Amire Matbaası, İstanbul 1334, 143 s., 13x19 cm

Eser, Süleyman Nazif´in, vatana dair hislerini dile getirdiği yazılarından meydana gelmiştir.

Açılış Fiyatı : 150.00₺

PAPİRÜS - İKİNCİ YENİ ANTOLOJİSİ (Haz. Mehmet Doğan - Turgay Gönenç), 1969, Gün Basımevi, 160 sayfa, 16,5 X 24,5 cm…

Cemal Süreya´nın (1931 - 1990) çıkardığı Papirüs dergisinin, Mehmet Doğan (1931 - 2008) ve Turgay Gönenç 1939 - 2019) tarafından hazırlanan İkinci Yeni şiiri özel sayısı… Çok bilinenleriyle, az tanınanlarıyla, bugün artık unutulmuş olanlarıyla ve bir süreliğine İkinci Yeni´ye uğrayanlarıyla kapsamlı bir İkinci Yeni Antolojisi... / Sırt alt tarafında 3 cm´lik bir eksiklik...

Açılış Fiyatı : 50.00₺

Dilbilimci Besim Atalay'dan Albay Arif Seyhun'a İthaflı ve İmzalı Osmanlıca Bektaşilik ve Edebiyatı", İstanbul Matbaa-i Amire 1340, 122 sayfa, ön ve arka kapağı yırtılmış haliyle, 17x25 cm

İthaf, "Sayın Albay Arif Seyhun'a derin sevgilerimle. 7.XII.1945, Kütahya Milletvekili" şeklindedir. Dilbilimci ve Edebiyatçı Besim Atalay 1920'de bağımsız milletvekili olarak 7 dönem Kütahya'da görev yapmıştır. 1945 yılında Albay Arif Seyhun'a ithaf edilmiştir.

Açılış Fiyatı : 50.00₺

Saim Erkun'dan İthaflı ve İmzalı "Ahî Ahmed B. Kemal-id-din İl-Mütetabbib: Risâlet-ül Kilyeti Ve'l-Mesâne", İsmail Akgün Matbaası 1948, 78 sayfa, 16x24 cm

İthaf, "Sayın genel sekreterim B. F... Zühtü, derin saygı ve sevgi, 12.1" şeklindedir. Eserde Üroloji ile ilgili İngilizce, Fransıızca ve Türkçe bölümler vardır.

Açılış Fiyatı : 50.00₺

TÂC GİYEN MİLLET, Celal Nuri, Cihan Biraderler Matbaası, İstanbul 1339, 216 s., 14x20 cm, sayfaları açılmamış haliyle

"İnkılâb günleri içinde Ankara´da hasıl olmuş fikirlerin icmali, o zihniyetle yapılmış tarihî ve ilmî tecarüb-i kalemiye."

Açılış Fiyatı : 100.00₺

PETROL, Edip Cansever, 1959, İstanbul Matbaası, 32 sayfa, 14 X 19,5 cm…

İkinci Yeni şairlerinden farklı olarak şiirden başka hemen hiçbir şeyle ilgilenmeyen ve başka türde hiçbir kitap yayımlamayan Edip Cansever´in (1928 - 1986), toplu şiirlerine dâhil etmediği İkindi Üstü sayılmazsa, dördüncü şiir kitabı… Ferit Öngören´in kapak tasarımı ve desenleriyle... / Bazı dizelerin altı kırmızı sabit kalemle çizilmiş... Hafif eskime belirtileri ve sırtta yer yer soyulmalar...

Açılış Fiyatı : 50.00₺

ZULMETDEN NÛRA, M. Şemseddin [Günaltay], Evkaf-ı İslamiye Matbaası, İstanbul 1341, 298 s., 15x20 cm

Yazar bu eserinde İslam dünyasının fikrî çöküşünün sebepleri ve kurtuluş yolları üzerinde durarak İslam´ın üstünlüklerini anlatmıştır.

Açılış Fiyatı : 500.00₺

DÜNYANIN EN GÜZEL ARABİSTANI, Turgut Uyar, 1959, Açık Oturum Yayınları, 76 sayfa, 14 X 19,5 cm…

Turgut Uyar´ın (1927 - 1985), "Göğe Bakma Durağı" adlı ünlü şiirinin de yer aldığı, üçüncü şiir kitabı… Turgut Uyar, kendisini II. Yeni şairi olarak görmese de, bu kitabından itibaren İkinci Yeni´nin en önemli şairlerinden biri olarak tanınmaya başladı.

Açılış Fiyatı : 50.00₺

Rıza Tevfik'ten İmzalı "The Standart Book of British and American Verse", New York 1932, 778 sayfa, 14x21 cm

Kitabın ön sayfasında "I have got this (2nd hand) book for 15 millons. Bagdâd, the 24th-Jan. 1940. Dr. Rıza Tevfik" şeklinde imza düşülmüştür.

Açılış Fiyatı : 150.00₺

TÜTÜNLER ISLAK, Turgut Uyar, 1962, Dost Yayınları, 38 sayfa, 14 X 19,5 cm…

Kendisini II. Yeni şairi olarak görmese de, İkinci Yeni´nin en önemli şairlerinden biri olarak tanınan Turgut Uyar´ın (1927 - 1985) dördüncü şiir kitabı…

Açılış Fiyatı : 500.00₺

KINAR HANIMIN DENİZLERİ, Ece Ayhan, 1959, Açık Oturum yayınları, 44 + sayfa, 14 X 20 cm…

II. Yeni´nin en aykırı, en "karaşın" ve en "sivil" şairi, Dinar Bandosu´nun İngiliz Kornosu, Mor Külhani Ece Ayhan´ın (1931 - 2002) ilk şiir kitabı… "Kantocu peruz sahiden yaşadı mı patron?"

Açılış Fiyatı : 300.00₺

Florinalı Nazım'dan İthaflı ve İmzalı Osmanlıca "Terennümler-Teellümler -Şiir-" İlk Baskısı, Şirket-, Mürettibiye Matbaası 1340, 223 sayfa, 13x19 cm

İthaf, "İstanbul Halkevi kütüphanesine edebi hatıram! Üsküdar: 9.4.934. Emniyeti umumiyle eskarı neşriyat şubesi ve sabık Gümüşhane mektupçusu Filorinalı Nazım" şeklindedir. Büyük bir Abdülhak Hamid hayranı olan, kendisini Hamid'in varisi olarak gören bu yüzden Tevfik Fikret ve Peyami Safa tarafından alaycı bir biçimde "şiir kralı" lakabı takılan Florinalı Nazım'ın şiir kitabıdır. 

Açılış Fiyatı : 50.00₺

DÎVÂN-I KADI BURHÂNEDDÎN, Amire Matbaası, Dersaadet 1922, 61 s., 17x24 cm, kapağı kısmen yırtık haliyle

"Melikü´l-Ümera" unvanına sahip devlet kurucusu, alim ve şair Kadı Burhaneddin, Timur´un kendisinden çekindiği, döneminin önemli bir hükümdarıdır.

Açılış Fiyatı : 100.00₺

ŞİİRLER, Ahmet Hamdi Tanpınar, 1960, Yeditepe Yayınları, 80 sayfa, 13,5 X 20 cm…

Ahmet Hamdi Tanpınar (1901 - 1962); "Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Abdullah Efendinin Rüyaları, Beş Şehir, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi" gibi roman, hikâye, deneme ve edebiyat tarihi alanlarında aşılması güç eserler vermiş olmasına karşın, daha çok şairliğiyle ön plana çıkmak ve hep bir şair olarak anılmak istemişti. Ne var ki tek şiir kitabı (ve aynı zamanda son kitabı), 1930´lardan bu yana çeşitli dergilerde yayımlanmış şiirlerinin içinden seçerek hazırladığı ve ölümünden kısa bir süre önce çıkarabildiği, müzayedeye sunduğumuz bu kitap olabildi.