Darülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası (Tarihî, içtimaî, dinî, felsefî), 17. sayı-Birincikanun, Evkaf Matbaası, İstanbul 1930, 80 s., 15x21 cm, ciltsiz ve kapağı yıpranmış haliyle