NADİR

NADİR, 05.02.2022 saat: 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 18 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.

Currency Converter:

Toplam Ürün : 299

Osmanlıca Şehbal dergisi 93. sayı, 15 Mart 1330, Sanatkâr Şehzade Abdülmecid Efendi'ye ait iç kapak görseliyle, 28x40 cm, sırtı yıpranmış ve bir sayfası kesik haliyle

Şehbal, ünlü Türk musiki alimi Hüseyin Sadeddin Arel tarafından 1909-1914 yılları arasında çıkarılan ve görsel zenginliğiyle birlikte edebî, fikrî ve kültürel faaliyetleri bakımdan yüksek düzeyli bir dergi olup, sosyal hayatın hemen her yönüne ilgi göstermiştir. Derginin yazar kadrosunda ise Halide Edib Adıvar, Halit Ziya Uşaklıgil, Tevfik Fikret ve Orhan Seyfi Orhon gibi Türk yazınının önemli ve etkili isimleri yer almıştır.

Havacılık ve Spor dergisi 78-79. Fevkalade sayı, 30 Ağustos 1932, 23x32 cm, su almış ve yıpranmış haliyle

Derginin bu sayısı, Aka Gündüz'e ait "Sinema Yıldızı", Fikret Adil'e ait "Müteharrik Resimler Mickey Mouse Nasıl Yapılır?" başlıklı yazılar ile Faruk Nafiz ve Behçet Kemal'e ait şiirler içermektedir.

Osmanlıca Çocuk Ansiklopedisi-3. Cild, İhap Hulusi çizimi kapak görseliyle, Resimli Ay Matbaası, 64 s., 16x24 cm, kapağı yıpranmış haliyle

"Tabiatın Denizde, Karada, Havada Yaşayan Evladları", "Her Çocuğun Her Yerde Halle [Çözmeye] Çalışdığı Sualler", "İnsanların Dünyaya Geldiğinden Bugüne Kadar Geçen Hayatı" vd. başlıklı yazıları içermektedir.

Osmanlıca Peyam gazetesinin eki olarak Peyam-ı Edebî, 11 Kanunuevvel 1335, 4 sayfa, 32x48 cm, lekelenmiş haliyle

Cenab Şehabeddin'e ait "Edebiyatımız ve İran Mukallidliği" başlıklı yazı ile Halid Fahri'ye ait "Zifaf" adlı şiiri içermektedir.

Osmanlıca Sabah gazetesi, 22 Kanunusani 1328, 4 sayfa, 55x71 cm, yıpranmış haliyle

"Harb Zamanında-Bizim Vazifemiz; Avrupa'nın Vazifesi", "Hakimiyet-i Bahriye", "Muharebe-Vaziyet-i Siyasiye" vd. başlıklı yazıları içermektedir.

İstanbul ilçeleri nazım plan haritaları ve zarfı, 13 sayfa, 21x30 cm, zarfı hafif yıpranmış haliyle

Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, Beykoz, Kadıköy, Adalar-Kartal, Eminönü, Fatih, Eyüp-Gaziosmanpaşa, Bakırköy, Zeytinburnu

Osmanlıca İşhad [İctihad] dergisi 2-79. sayı, 5 Eylül 1329, 20x28 cm, kapağı yorgun ve sayfaları açılmamış haliyle

İşhad [İctihad] dergisi, Abdullah Cevdet'in idaresinde yayımlanan Batılılaşma ve İslam hukukunda ıslahat taraftarı ilmî, siyasî ve edebî içerikli bir dergi olup yazar kadrosunda Reşad Nuri, Halide Edib, Ahmed Haşim, Mehmed Fuad Köprülü gibi değerli isimleri barındırmıştır. Derginin bu sayısında ise Cenab Şehabeddin, Abdülhak Hamid, Süleyman Nazif, Abdullah Cevdet ve Celal Nuri'ye ait yazı ve şiirler bulunmaktadır.

Yusuf İzzeddin Efendi kapaklı Osmanlıca İşhad dergisi 3-80. sayı, 12 Eylül 1329, 20x29 cm, kapağı hafif yıpranmış ve lekelenmiş haliyle

İşhad [İctihad] dergisi, Abdullah Cevdet'in idaresinde yayımlanan Batılılaşma ve İslam hukukunda ıslahat taraftarı ilmî, siyasî ve edebî içerikli bir dergi olup yazar kadrosunda Reşad Nuri, Halide Edib, Ahmed Haşim, Mehmed Fuad Köprülü gibi değerli isimleri barındırmıştır. Derginin bu sayısında ise Abdullah Cevdet imzasıyla "Yusuf İzzeddin Efendi Hazretleriyle Mülakat", Celal Nuri'ye ait "Masal" vd. başlıklı yazılar yer almaktadır.

Yücel dergisi 101. sayı, Eylül 1944, 20x28 cm, kapağı hafif yıpranmış haliyle

İçerisinde Behçet Kemal Çağlar, Cemil Meriç, Ceyhun Atuf Kansu vd. yazarlara ait yazı ve şiirler bulunmaktadır.

1956-57 yıllarına ait 4 adet Yeditepe dergisi [106-107, 111 ve 124. sayı], 28x41 cm, üçü yıpranmış haliyle

Hüsamettin Bozok tarafından çıkarılan ve 1950-1984 yılları arasında yayın hayatına devam eden Yeditepe dergisi, özellikle İkinci Yeni'ye yer vermesiyle edebiyata yön vermiş önemli edebi dergilerden birisidir. Derginin bu sayısı ise Melih Cevdet Anday, Oktay Rifat, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Tahir Alangu vd. diğer yazarlara ait yazı ve şiirleri içermektedir.