Yusuf İzzeddin Efendi kapaklı Osmanlıca İşhad dergisi 3-80. sayı, 12 Eylül 1329, 20x29 cm, kapağı hafif yıpranmış ve lekelenmiş haliyle

İşhad [İctihad] dergisi, Abdullah Cevdet'in idaresinde yayımlanan Batılılaşma ve İslam hukukunda ıslahat taraftarı ilmî, siyasî ve edebî içerikli bir dergi olup yazar kadrosunda Reşad Nuri, Halide Edib, Ahmed Haşim, Mehmed Fuad Köprülü gibi değerli isimleri barındırmıştır. Derginin bu sayısında ise Abdullah Cevdet imzasıyla "Yusuf İzzeddin Efendi Hazretleriyle Mülakat", Celal Nuri'ye ait "Masal" vd. başlıklı yazılar yer almaktadır.