Osmanlıca İşhad [İctihad] dergisi 2-79. sayı, 5 Eylül 1329, 20x28 cm, kapağı yorgun ve sayfaları açılmamış haliyle

İşhad [İctihad] dergisi, Abdullah Cevdet'in idaresinde yayımlanan Batılılaşma ve İslam hukukunda ıslahat taraftarı ilmî, siyasî ve edebî içerikli bir dergi olup yazar kadrosunda Reşad Nuri, Halide Edib, Ahmed Haşim, Mehmed Fuad Köprülü gibi değerli isimleri barındırmıştır. Derginin bu sayısında ise Cenab Şehabeddin, Abdülhak Hamid, Süleyman Nazif, Abdullah Cevdet ve Celal Nuri'ye ait yazı ve şiirler bulunmaktadır.