Osmanlıca Peyam gazetesinin eki olarak Peyam-ı Edebî, 11 Kanunuevvel 1335, 4 sayfa, 32x48 cm, lekelenmiş haliyle

Cenab Şehabeddin'e ait "Edebiyatımız ve İran Mukallidliği" başlıklı yazı ile Halid Fahri'ye ait "Zifaf" adlı şiiri içermektedir.