Osmanlıca Şehbal dergisi 26. sayı, 1 Eylül 1326, iç kapaktaTiyatro Sanatçısı Sarah Bernhardt görseliyle, 28x40 cm, sırtı yıpranmış haliyle

Şehbal, ünlü Türk musiki alimi Hüseyin Sadeddin Arel tarafından 1909-1914 yılları arasında çıkarılan ve görsel zenginliğiyle birlikte edebî, fikrî ve kültürel faaliyetleri bakımdan yüksek düzeyli bir dergi olup, sosyal hayatın hemen her yönüne ilgi göstermiştir. Derginin yazar kadrosunda ise Halide Edib Adıvar, Halit Ziya Uşaklıgil, Tevfik Fikret ve Orhan Seyfi Orhon gibi Türk yazınının önemli ve etkili isimleri yer almıştır. Derginin bu sayısı, Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, Doktor Galib Ata, Keçecizade İzzet Fuad vd. ait yazılar içermektedir.