NADİR

NADİR, 29.01.2022 saat: 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 18 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.

Currency Converter:

Toplam Ürün : 300

Osmanlıca Resimli Mecmua 25. sayı, 25 Şubat 1926, 23x30 cm, kenarları yıpranmış haliyle

"Vatan Toprağını Elleriyle Hazırlayan Bir Millet", " Dersim Kayalıklarında", "Tehlikeli Bir Spor.. Ski İle Uçuş" vd. başlıklı yazılar içermektedir.

Mahyalı cami kapağıyla Osmanlıca Servet-i Fünun dergisi 308. sayı [Ramazan sayısı], 23 Kanunusani 1312, 23x33 cm, sayfaları ayrık haliyle

Servet-i Fünun, 1891-1944 yılları arasında yayımlanan ve Edebiyat-ı Cedide topluluğunun yayın organı olan Servet-i Fünun dergisi, Türk basın tarihinin en uzun süreli ve en etkili dergilerindendir. Bu sayı ise Recaizade Ekrem'e ait "Nakş-ı Nağmekâr" başlıklı yazı ile Halit Ziya Uşaklıgil'in "Mai ve Siyah" adlı romanının bir kısmını içermektedir.

Şair Cemal Oğuz Öcal'a ilişkin lot [çeşitli boyutlarda, fotoğraf, zarf ve kâğıtlar], yorgun haliyle

Lot, Faruk Timurtaş ve başka kişiler tarafından Cemal Oğuz Öcal'a gönderilen mektupları, ailesi ile çektirdiği bir fotoğrafı, kendisine ait yazı ve şiirin yer aldığı kâğıtları kapsamaktadır.

Yeni Adam dergisi 921. sayı, Mayıs 1978, İsmail Hakkı Baltacıoğlu kapak görseliyle, 24x32 cm, kapağı yıpranmış haliyle

Derginin bu sayısı Süheyl Ünver, Raşit Öymen, Enver Ziya Karal, Suut Kemal Yetkin vd. İsmail Hakkı Baltacıoğlu hakkında kaleme aldığı yazıları içermektedir.

Osmanlıca Şehbal dergisi 26. sayı, 1 Eylül 1326, iç kapaktaTiyatro Sanatçısı Sarah Bernhardt görseliyle, 28x40 cm, sırtı yıpranmış haliyle

Şehbal, ünlü Türk musiki alimi Hüseyin Sadeddin Arel tarafından 1909-1914 yılları arasında çıkarılan ve görsel zenginliğiyle birlikte edebî, fikrî ve kültürel faaliyetleri bakımdan yüksek düzeyli bir dergi olup, sosyal hayatın hemen her yönüne ilgi göstermiştir. Derginin yazar kadrosunda ise Halide Edib Adıvar, Halit Ziya Uşaklıgil, Tevfik Fikret ve Orhan Seyfi Orhon gibi Türk yazınının önemli ve etkili isimleri yer almıştır. Derginin bu sayısı, Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, Doktor Galib Ata, Keçecizade İzzet Fuad vd. ait yazılar içermektedir.

Osmanlıca Şehbal dergisi 2. sayı, 15 Mart 1325, İstanbul Milletvekili Manyasizade Refik Bey'in cenaze törenine ait kapak görseliyle, 28x40 cm, kapağı yıpranmış haliyle

Şehbal, ünlü Türk musiki alimi Hüseyin Sadeddin Arel tarafından 1909-1914 yılları arasında çıkarılan ve görsel zenginliğiyle birlikte edebî, fikrî ve kültürel faaliyetleri bakımdan yüksek düzeyli bir dergi olup, sosyal hayatın hemen her yönüne ilgi göstermiştir. Derginin yazar kadrosunda ise Halide Edib Adıvar, Halit Ziya Uşaklıgil, Tevfik Fikret ve Orhan Seyfi Orhon gibi Türk yazınının önemli ve etkili isimleri yer almıştır.

Türk Yurdu dergisi, sayı: 19-213, Temmuz 1929, 19x27 cm, kapağı yıpranmış haliyle

"Türk Ocaklarının Fikirlerini Neşreden" derginin bu sayısı, Falih Rıfkı, Ruşen Eşref, Mahmut Yesarî, Hamdullah Suphi vd. ait yazılar içermektedir.

Serdengeçti dergisi 31. sayı, 30 Aralık 1959, Mehmet Akif ve torununa ait kapak görseliyle, 20x28 cm, yıpranmış haliyle

Kurucusu Osman Yüksel Serdengeçti'nin tabiri ile "Nerede ne zaman çıkacağı belli olmaz, bir çıkar pir çıkar" dergi, 1947 yılında yayın hayatına başlayıp aralıklarla 33 sayı çıkmış ve yazar kadrosunda Nurettin Topçu, Ali Fuat Başgil, Necip Fazıl ve Peyami Safa gibi yazarlara yer vermiştir.

Yeditepe dergisi 118. sayı, 1 Kasım 1956, 28x40 cm, kenarları yıpranmış haliyle

Hüsamettin Bozok tarafından çıkarılan ve 1950-1984 yılları arasında yayın hayatına devam eden Yeditepe dergisi, özellikle İkinci Yeni'ye yer vermesiyle edebiyata yön vermiş önemli edebi dergilerden birisidir.

Farsça Kâve dergisi 6. sayı, 18 Haziran 1920, "En Eski Rusya-İran İlişkileri" başlıklı bölüm ekiyle, 8+8 sayfa, 28x35 cm, yıpranmış haliyle

Hasan Takizade tarafından siyasi içerik üretmek üzere 1914'te Almanya'da yayın hayatına başlayan dergi, yazılarını Rusya karşıtlığı ve Almanya sempatizanlığı temeline oturtmuş ve İran halkını bu doğrultuda etkilemeyi amaçlamıştır. Dergi Almanya tarafından finanse edilmiştir.