NADİR

NADİR, 29.01.2022 saat: 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Komisyon Oranı: % 20 "ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.

Currency Converter:

Toplam Ürün : 300

Osmanlıca Resimli Mecmua 25. sayı, 25 Şubat 1926, 23x30 cm, kenarları yıpranmış haliyle

"Vatan Toprağını Elleriyle Hazırlayan Bir Millet", " Dersim Kayalıklarında", "Tehlikeli Bir Spor.. Ski İle Uçuş" vd. başlıklı yazılar içermektedir.

Mahyalı cami kapağıyla Osmanlıca Servet-i Fünun dergisi 308. sayı [Ramazan sayısı], 23 Kanunusani 1312, 23x33 cm, sayfaları ayrık haliyle

Servet-i Fünun, 1891-1944 yılları arasında yayımlanan ve Edebiyat-ı Cedide topluluğunun yayın organı olan Servet-i Fünun dergisi, Türk basın tarihinin en uzun süreli ve en etkili dergilerindendir. Bu sayı ise Recaizade Ekrem'e ait "Nakş-ı Nağmekâr" başlıklı yazı ile Halit Ziya Uşaklıgil'in "Mai ve Siyah" adlı romanının bir kısmını içermektedir.

Şair Cemal Oğuz Öcal'a ilişkin lot [çeşitli boyutlarda, fotoğraf, zarf ve kâğıtlar], yorgun haliyle

Lot, Faruk Timurtaş ve başka kişiler tarafından Cemal Oğuz Öcal'a gönderilen mektupları, ailesi ile çektirdiği bir fotoğrafı, kendisine ait yazı ve şiirin yer aldığı kâğıtları kapsamaktadır.

Yeni Adam dergisi 921. sayı, Mayıs 1978, İsmail Hakkı Baltacıoğlu kapak görseliyle, 24x32 cm, kapağı yıpranmış haliyle

Derginin bu sayısı Süheyl Ünver, Raşit Öymen, Enver Ziya Karal, Suut Kemal Yetkin vd. İsmail Hakkı Baltacıoğlu hakkında kaleme aldığı yazıları içermektedir.

Osmanlıca Şehbal dergisi 26. sayı, 1 Eylül 1326, iç kapaktaTiyatro Sanatçısı Sarah Bernhardt görseliyle, 28x40 cm, sırtı yıpranmış haliyle

Şehbal, ünlü Türk musiki alimi Hüseyin Sadeddin Arel tarafından 1909-1914 yılları arasında çıkarılan ve görsel zenginliğiyle birlikte edebî, fikrî ve kültürel faaliyetleri bakımdan yüksek düzeyli bir dergi olup, sosyal hayatın hemen her yönüne ilgi göstermiştir. Derginin yazar kadrosunda ise Halide Edib Adıvar, Halit Ziya Uşaklıgil, Tevfik Fikret ve Orhan Seyfi Orhon gibi Türk yazınının önemli ve etkili isimleri yer almıştır. Derginin bu sayısı, Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, Doktor Galib Ata, Keçecizade İzzet Fuad vd. ait yazılar içermektedir.

Osmanlıca Şehbal dergisi 2. sayı, 15 Mart 1325, İstanbul Milletvekili Manyasizade Refik Bey'in cenaze törenine ait kapak görseliyle, 28x40 cm, kapağı yıpranmış haliyle

Şehbal, ünlü Türk musiki alimi Hüseyin Sadeddin Arel tarafından 1909-1914 yılları arasında çıkarılan ve görsel zenginliğiyle birlikte edebî, fikrî ve kültürel faaliyetleri bakımdan yüksek düzeyli bir dergi olup, sosyal hayatın hemen her yönüne ilgi göstermiştir. Derginin yazar kadrosunda ise Halide Edib Adıvar, Halit Ziya Uşaklıgil, Tevfik Fikret ve Orhan Seyfi Orhon gibi Türk yazınının önemli ve etkili isimleri yer almıştır.