Osmanlıca Adliye Nezaret-i Celilesine Merbut Mehâkime Mahsus Varaka-i Davetiyedir antetli celpname, 1329, 20x28 cm, bir kenarı yırtık haliyle