Hattat Şevki Efendi'nin Dayısı ve Hocası Hattat Mehmed Hulusi'ye Ait 1276 Tarihli Sülüs-Nesih Hurufât Meşki, orta kısımda "Seyyid Mehmed Hulusi" ismi meşkedilmiş, tezhipli ve çerçeveli, 13x22 cm

Hattat Şevki Efendi'ye sülüs-nesih ve rik'a dersleri veren ve onun ilk hocası sayılan Mehmed Hulusi, Koca Râgıb Paşa Kütüphanesi birinci hâfız-ı kütübü, Nusretiye Camii kürsü şeyhi ve birçok hattat yetiştiren bir hocadır. Ali Vasfi'nin talebesi olmakla beraber hat sanatındaki yeri orta derecede olduğu için kabiliyetli bulduğu yeğenine icazet verdikten sonra onu, hattını ilerletmesi için Kazasker Mustafa İzzet Efendi'ye götürmek istemiş ancak Şevki Efendi bunu kabul etmemiştir. Bu reddediş Osmanlı hat sanatında yeni bir üslub oluşturmuştur. *Çerçevenin ölçüsü 41x32 cm'dir.