PHEBUS

PHEBUS, 28.11.2021 saat: 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Komisyon Oranı: % 20 "ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.

Currency Converter:

Toplam Ürün : 155

Türk Yazı Çeşitleri ve Fâideli Bazı Bilgiler, A. Süheyl Ünver, Yeni Laboratuvar Yayınları, İstanbul 1953, 44 s., 17x25 cm

Türk tıp tarihçisi olan Süheyl Ünver, dedesi hattat Mehmed Şevki Efendi'nin konağında beslenen sanatçı yanını Medresetü'l-Hattâtîn'de geliştirme imkânı elde etmiş ve bu esnada dönemin ünlü hattatları ile tezhip ve ebru ustalarını tanıma fırsatı bulmuştur. Türk-İslam tıbbına ait yazma eserler üzerine de çalışmalarda bulunan Ünver, ilim ve sanat çalışmalarının yanı sıra dönemin mutasavvıflarından Abdülaziz Mecdi Tolun ile de tasavvuf yolculuğunu sürdürmüştür.

Eyüplü Hattatlar [1650-1950], Nurullah Tilgen, Aydınlık Basımevi, İstanbul 1950, 24 s., 16x23 cm, sayfaları açılmamış haliyle

Nurullah Tilge yönetmen, senarist, oyuncu, yazar ve sinema tarihçisidir. 1940 yılında oynadığı Yılmaz Ali ile sinema dünyasına giren Tilgen 1947 yapımı Karanlık Yollar'ın sinema uyarlamasını, 1950 yapımı Bırakılan Çocuk'un senaristliğini ve 1951 yapımı Kore'den Geliyorum'un yönetmenlik ile senaristliğini yapmıştır.

Hattat Mahmud Celâleddin Efendi ve İstanbul Fethini Müjdeliyen Hâdis, Ahmed Süheyl Ünver, Kemâl Matbaası, İstanbul, tek sayfa, 17x24 cm

Babası Nakşibendî şeyhlerinden Mehmed Efendi ile doğum yeri Dağıstan'dan İstanbul'a göç eden Mahmud Celaleddin'in, 18.yy üstatlarından yazı meşketmek istemesine rağmen dikbaşlı davranışları sebebiyle hocaları tarafından talebeliğe kabul edilmediği, bunun üzerine Şeyh Hamdullah ve Hafız Osman'ın eserlerine bakarak kendi gayretiyle sanatını geliştirip üstat seviyesine çıktığı söylenmektedir.

Erken Dönem İmâd-ı Hasenî'nin Nesta'lik Mâil Levhaları Dönem Fotoğrafı, kenarları yıpranmış haliyle, 20x28 cm

Kazvin doğumlu İmâd-ı Hasenî, nesta'lik yazıyı güzelliğinin zirvesine ulaştıran Safevî hattatıdır. İmâd'ın üslubu, 17. yüzyılın başından itibaren tüm İslam ülkelerinde yayılmaya başlamış, Osmanlı-Türk hattatları da 19. yüzyılın başlarında Yesârîzâde Mustafa İzzet tarafından Türk nesta'lik ekolü kuruluncaya kadar onun etkisinde eser vermişlerdir.

Osmanlıca M. Yusuf İmzalı ve İthaflı Sarıklı İmam Fotoğrafı, 8x13 cm

Osmanlıca ithaf, "Kardeşim Meşhûde Hanım'a hatıra-i muhabbet, M. Yusuf" şeklindedir.

Ebru ve Cild Sanatkârı Mustafa Düzgünman'ın Islak İmzalı Lâle Ebrusu, 19x33 cm

Son devrin tanınmış ebru ve cilt sanatkârı Mustafa Düzgünman, annesinin dayısı olan hattat Necmeddin Okyay'dan eski tarz cilt ve ebru öğrenerek kısa zamanda temayüz etmiştir. Hocası Necmeddin Okyay, ebru sanatında klasik anlayışa bağlı kalarak modern uygulamalara ilgi göstermeyen Düzgünman'ın, ebruculukta kendisini geçtiğini söylemiştir. Ebru sanatının yanında dinî musiki ile de meşgul olan Düzgünman, tasavvuf zevkini ise Hafız Eşref Ede'den almıştır.

Hattat Halim Özyazıcı Terekesinden Sülüs Karalama, "Hezâ Min Fadli Rabbi", "Bu nimet Rabbimin lütfundandır", haliyle, 13x18 cm

1898’de İstanbul’da doğan Halim Özyazıcı’nın asıl ismi Abdülhalim’dir. Esekapı İbtidai Mektebi’nde ve Aksaray Gülşen-i Maarif Rüşdiyesi’nde eğitim görmüştür. Gülşen-i Maarif Mektebi’nde Hattat Hamid Aytaç’tan rika, sülüs, nesih ve divani yazılarını meşketti. Rüşdiye’den mezun olduktan sonra, Sanayi-i Nefise Mektebi’ne kaydoldu. 1915’te ise Medresetü’l Hattatin’e geçti. Medresetü’l Hattatin’de ise Hasan Rıza Efendi ve Kamil Akdik’den sülüs, nesih, rika, Hattat Hulusi Efendi’den talik, İsmail Hakkı Altunbezer’den celi sülüs, Ferid Bey’den divani ve celi divani yazılarını meşk etmiştir. Divan-ı Hümayun kalemi ve Harbiye Nezareti’nde vazife alan Hattat Halim Efendi, 1924’te Bab-ı Ali’de bir yazıhane açmıştır. Hattat Halim Özyazıcı, 1946 senesinde Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne hat hocası olarak vazifelendirilmiştir. 1964’de vefat eden Hattat Halim Özyazıcı’nın kabir Kozlu Mezarlığı’ndadır.

Hattat Halim Özyazıcı Terekesinden Rik'a ve Nesih Yazı Hadis-i Şerif Çalışması, bir uçtan yırtık ve yıpranmış haliyle, 10x25 cm

Resullullah şöyle buyurdu: Şefaatim ümmetimden ehl-i beytime muhabbet edenleredir" hadis-i şerifi meşk edilmiştir.


Osmanlıca "Medresetü'l-Hattâtîn Me'zûnlarından Matbaa-i Askeriyye Hattâtı Mustafa Halîm [Özyazıcı]" Antetli Boş Sayfa, 15x21 cm

1898’de İstanbul’da doğan Halim Özyazıcı’nın asıl ismi Abdülhalim’dir. Esekapı İbtidai Mektebi’nde ve Aksaray Gülşen-i Maarif Rüşdiyesi’nde eğitim görmüştür. Gülşen-i Maarif Mektebi’nde Hattat Hamid Aytaç’tan rika, sülüs, nesih ve divani yazılarını meşketti. Rüşdiye’den mezun olduktan sonra, Sanayi-i Nefise Mektebi’ne kaydoldu. 1915’te ise Medresetü’l Hattatin’e geçti. Medresetü’l Hattatin’de ise Hasan Rıza Efendi ve Kamil Akdik’den sülüs, nesih, rika, Hattat Hulusi Efendi’den talik, İsmail Hakkı Altunbezer’den celi sülüs, Ferid Bey’den divani ve celi divani yazılarını meşk etmiştir. Divan-ı Hümayun kalemi ve Harbiye Nezareti’nde vazife alan Hattat Halim Efendi, 1924’te Bab-ı Ali’de bir yazıhane açmıştır. Hattat Halim Özyazıcı, 1946 senesinde Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne hat hocası olarak vazifelendirilmiştir. 1964’de vefat eden Hattat Halim Özyazıcı’nın kabir Kozlu Mezarlığı’ndadır.

Vakıflar Umum Müdürü Tarafından Hattat Halim Özyazıcı'ya Gönderilen Mektup, 1960 tarihli, Hattat Halim Özyazıcı Terekesinden, 16x23 cm

Döneminin önde gelen sanatkârlarından dersler alan Mustafa Halim Özyazıcı, Medresetü'l-Hattâtîn'e devam ettiği sırada askerliğe çağırılmış ve müracaatı üzerine Matbaa-i Askeriyye hattatlığına getirilmiştir. Terhis edilince kendisine bir yazıhane açarak her türlü hatla levha, kitap başlığı, kartvizit vs. tasarlayarak yazan Halim Efendi, Latin yazısının da her türlüsünü en güzel şekilde yazabilmiştir. Vakıflar Umum Müdürlüğü tarafından tamiri kararlaştırılan camilerin yazılarının yenilenmesinde çalışan Özyazıcı, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde hüsn-i hat muallimliği yaptığı esnada da pek çok öğrenci ile yakından ilgilenmiş ancak devamlılık sağlayamadıkları için kendisinden icâzet alan talebesi olmamıştır.