Osmanlı Hat Sanatı Yazı Üslubuna Yön Veren Hattatlardan Mehmed Şevki Efendi ile Dayısı/Hocası Mehmed Hulusi Efendi Tarafından Hattat Ahmed Tevfik Efendi'ye Verilen Sülüs-Nesih Hat İcazetnamesi, tezhipli ve çerçeveli, 11x19 cm

Osmanlı Hat Sanatı'nda "Şevki Mektebi" isimli yazı ekolünün sahibi Mehmed Şevki Efendi ile dayısı ve aynı zamanda hocası olan Mehmed Hulusi Efendi'yle birlikte verdikleri bu icazetame hat sanatımızın tarihine örnek teşkil edebilecek bir icazetnamedir. İlk icazetini kendisi gibi hattat olan dayısı Mehmed Hulusi'den alan Mehmed Şevki Efendi, Hafız Osman ve Mustafa Rakım'ın yazılarını inceleyerek sülüs, nesih ve rik'ada "Şevki mektebi" ismiyle anılan bir üslûbun sahibidir. Sanat hayatı boyunca her gün ilerleme gösteren Şevki Efendi, 1873 yılından itibaren daha narin bir üslupla son derecesine eriştirdiği bu yazı türlerinde günümüze kadar son merhale sayılmaktadır. Hattat Şevki Efendi'ye sülüs-nesih ve rik'a dersleri veren ve onun ilk hocası sayılan Mehmed Hulusi, Koca Râgıb Paşa Kütüphanesi birinci hâfız-ı kütübü, Nusretiye Camii kürsü şeyhi ve birçok hattat yetiştiren bir hocadır. Ali Vasfi'nin talebesi olmakla beraber hat sanatındaki yeri orta derecede olduğu için kabiliyetli bulduğu yeğenine icazet verdikten sonra onu, hattını ilerletmesi için Kazasker Mustafa İzzet Efendi'ye götürmek istemiş ancak Şevki Efendi bunu kabul etmemiştir. *Çerçevenin ölçüsü 31x25 cm'dir.