Ağaç Motifli Ta'lik Yazı, İbrahim Ethem b. Mustafa Talip ketebeli, 1333 târihli, "er-Rızku alâ Allah [Rızık, Allah'tandır]", 20x33 cm