Sülüs Yazı, "Gâfil isen kıl namazı çun saadet tâcıdır, Sen namazı şöyle bil ki mü'minin mi'râcıdır", Hasan Rüşdi Efendi'nin Talebelerinden Mahmud Esad ketebeli ve 1319 tarihli, 18x36 cm, yıpranmış haliyle

Hattat Mahmud Esad Efendi, Trabzon'da doğmuştur. Babası aynı zamanda hocası olan Hüseyin Rüşdi Efendi'dir. Babasından Kuran'ı hıfz etti ve hat meşk etti. Tahsili için İstanbul'a gelmiş ve Süleymaniye Camii'ndeki derslere katılmıştır. Sultan Abdülhamid ve Sultan Reşad zamanında huzur derslerinde bulunmuştur. Nakşibendi tarikatindenin Halidiye koluna mensuptur.