Meşhur Hattat Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi'nin Sülüs Besmele ve Nesih Hadîs-i Şerîf, "Ra'su'l-hikmeti mehâfetullah [Hikmetin başı, Allah korkusudur]", 9x16 cm, yıpranmış haliyle

Tahta geçmelerinden önce Sultan IV. Mustafa ile II. Mahmud'a icazet verdiği bilinen Kebecizâde Mehmed Vasfî, Konyalı Ebubekir Raşid Efendi'den hüsn-i hat öğrenerek 1767'de icazet almış; Galata Sarayı ve Topkapı Sarayı'nda uzun yıllar hat hocası olarak çalışmıştır. Bir gelenek halinde Arapça tertiplenen icâzetnâme cümlelerini ilk ve son defa olarak Türkçe yazmayı gerçekleştiren kişi -anlaşılabildiği kadarıyla- Kebecizâde olmuştur.