Hattat Elmalılı Hamdi Yazır'ın Ta'lik ve Sülüs Levhası, "Üzkürûlallâhe zikran kesîra [Allah'ı çokça anın, hep hatırınızda tutun]", 1360 tarihli, tezhipli, ebrulu ve çerçeveli, 14x22 cm

Çağdaşlarına nazaran geniş kültürlü bir düşünce adamı ve din âlimi olan Elmalılı Hamdi Yazır'ın sanatçı kişiliği daha çok hattatlığında kendini gösterir. Rik'a ve icâzet hattında başarılı görülen ve böylece son devrin seçkin hattatları arasında sayılan Hamdi Yazır'ın hatlarında arayış psikolojisinin hâkim karakter haline geldiği kabul edilir. *Çerçevenin ölçüsü, 38x30 cm'dir.