Reisü'l-Hattatîn Kâmil Akdik'in Sülüs Nesih Hattıyla Mutasavvıf Abdülaziz Mecdi Tolun'un Rivayet Ettiği Ahmed Amiş Efendi'nin Bir Sözü, Süheyl Ünver'in Nefis Tezhibiyle, "Mütecellî Vâhid ve Mecâli Müteaddid*, 1340, 11x21 cm

Hat tarihinde zaman zaman kıdem ve dirayetiyle önde gelen hattatlara verilmiş "reîsülhattâtîn" unvanını alan son hattat Kamil Akdik'in hattı ve Süheyl Ünver'in tezhibi ile hat tarihimize kaynaklık edebilecek derecede olan bu eserin ketebe kısmında Hattat Kamil Akdik Abdülaziz Mecdi Tolun'un isteğiyle kendi ismini değil tezhibini yapan Süheyl Ünver'in ismini yazmış; kendi imzasını ise Süheyl isminin yazılı olduğu yerin üzerine daha küçük şekilde atmıştır. Uzun yıllar Fatih Sultan Mehmed türbesinde türbedarlık yapmış olan Ahmed Amiş Efendi'nin sözünün Türkçe manası "Tecelli eden/görünen tektir, tecelligâhı/göründüğü yer pek çok" anlamındadır. *Çerçevenin 39x23 cm'dir.