Mutasavvıf Şair Abdülaziz Mecdi Tolun'a Ait Şiirlerin Yer Aldığı El Yazması Şiir Mecmuası, Abdülaziz Mecdi Tolun'un el yazısıyla, 1340 tarihli, 102 varak, erken dönem ebrulu cildinde, 14x22 cm