Süheyl Ünver'in El Yazısı ve Tezhibi ile Osmanlıca "Vâridât-ı Şeyh Bedreddin Simâvî", 1338 tarihli, erken dönem ebrulu cildinde, 56 sayfa, 15x21 cm

Vâridât, Osmanlı fakih ve mutasavvıfı olmanın yanı sıra önemli bir isyan ve ihtilâl hareketinin de başlatıcısı olan Bedreddin Simâvî'nin felsefî, tasavvufî, kelamî ve diğer fikrî konulara dair en önemli eseridir; hakkında çıkan yoğun tartışmalara da bu eserdeki düşünceleri yol açmıştır.