Süheyl Ünver'in El Yazısıyla Abdülaziz Mecdi Tolun'un Esrârnâme'si [Mecmûa-i Ebyât], 6 varak yazılı, 14x21 cm

Esrarnâme'nin, muhtelif şairlerin şiirlerinden oluşan bir mecmua olarak tasarlandığı anlaşılmaktadır.