Üstad Süheyl Ünver'in El Yazısı ve Tezhibi ile Mutasavvıf Şair Abdülaziz Mecdî Tolun İmzalı Osmanlıca "Hoş Âmedî" Şiiri, Mecdi Tolun'un Süheyl Ünver'e İthafen Yazdığı Şiirdir, Ankara, 1339 tarihli, arka yüzü ebrulu ve çerçeveli, 8x17 cm

Üstad Süheyl Ünver çok hürmet duyduğu ve manevi olarak yolunu takip ettiği Abdülaziz Mecdi Tolun'un kendisi için yazdığı şiirini el yazısıyla yazıp, tezhiple süslemiştir. Bu şiirin altında da Abdülaziz Mecdi Tolun'un imzası yer almaktadır. Levhada Süheyl Ünver'in Abdülaziz Mecdi Tolun'a olan hürmetinin ve bağlılığının bir ifadesi olarak "Kıtmîr-i Bâb-ı Mecdî [Mecdi'nin Kapısının Kıtmiri] ibaresi mevcuttur. Şiirde de Mecdi Tolun Süheyl Ünver için şu ifadeyi kullanmıştır: "Süheyl'imsin [Orion ismiyle de bilinen, en parlak yıldızlardan birinin ismidir] benim ey kalbi rûşen/ Gelüp etdin bu bezmi bezm-i gülşen".

Kıtmir, "Yedi Uyurlar" olarak da anılan Ashab-ı Kehf'in yanlarında bulunan köpeğin adıdır. "Gel Ey Ferzend-i Ruhum Nur-ı Cânım/Hakikat-i Gülşende Râz dânem/ Gel Ey Ayine-i Vahdet Cilâsı/ Gel Ey Hurşid-i İrfanın Ziyası" *Çerçevenin ölçüsü 21x320 cm