Hattat Halim Özyazıcı Terekesinden Sülüs Mezar Taşı İstifi, Hattat Nazif Efendi Hattıyla Nişan-ı Hümayun Kalemi Mümeyyizi Sami Efendi'nin Kızının Kitabesi, beş parça, 13x31 cm