Osmanlıca Ahterî-i Kebîr, Sahafiye-i Osmaniye Şirketi Matbaası, Dersaadet [İstanbul] 1310, 1198 syf., 15x20 cm, sırtı haliyle

Ahterî-i Kebîr, Ahterî adı ile tanınmış ünlü dil bilgini tarafından belli başlı Arapça kaynaklardan faydalanarak hazırlanan ve yaklaşık 40 bin kelime içeren bir sözlüktür.