NADİR

NADİR, 16.10.2021 saat: 21:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Komisyon Oranı: % 20 "ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.

Currency Converter:

Toplam Ürün : 312

Osmanlıca Namık Nâbedîd imzalı Dâstân, 1918, 16x33 cm, haliyle

Arka yüzünde "Müftizâde İhsan Bey Efendi'ye" yazılıdır.

Osmanlıca İstanbul Vilâyet Gazetesi, 7 Mart 1927, Sanayi Mektebi Matbaası, 8 syf., 25x34 cm

"İlk Tedrîsât Müfettişleri Ta'lîmâtnâmesi" başlıklı yazıyı içermektedir.

Türkiye'nin İlk Radyologlarından Tosyevizade Doktor Rifat Osman Röntgen Mütehassisi antetli Osmanlıca şahsi mektup, Edirne 1929, 21x27 cm

Tosyevizade Dr. Rıfat Osman Bey, Türkiye'nin ilk radyologlarından biri ve aynı zamanda şehir tarihi araştırmacısıdır. İmzasını taşıyan Edirne resimleri, Edirne tarihi için vazgeçilmez bir kaynaktır. Süheyl Ünver'e yazdığı on yıllık zaman dilimine yayılan mektupları, Edirne şehrinin bir kütüğü niteliğinde olan Rıfat Osman Bey, aynı zamanda Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi'nin de kurucusudur.

Osmanlıca dilekçe, 1332, İstanbul Dârü'l-Fünûnu antetli zarf içinde, 14x22 cm, zarf haliyle

İstanbul Darülfünun Edebiyat Fakültesi Müdürlüğü'ne gönderilmiş ve İslam Tarihi Kütüphanesi için bir liste halinde sunulan kitapların Almanya'dan sipariş verilmesi talep edilmiştir.

Osmanlıca 4 kitap tek ciltte: Miss Marie Yâhud Mürebbiye, Çev. Halil Edib, Mahmud Bey Matbaası, Dersaadet 1306, 226 syf.; Memleket Hekimi, Çev. A. Rıza, Cemal Efendi Matbaası, İstanbul 1306, 45 syf.;

Fedakâr Balıkçı Kızı, Emil Chevalier, Çev. Osman Tevfik, Cemal Efendi Matbaası, İstanbul 1306, 187 syf.; Usûl-i Muhâkemât-ı Cezâiyye Kanûn-ı Muvakkatı, 199 syf., 16x24 cm

Dr. Reşit Galip, Haz. A. Şevket Elman, Ankara 1955, ithaflı ve imzalı, 438 syf., 17x24 cm

İthaf, "Değerli arkadaşım Naim Yenel'e en iyi dilek ve saygılarımla 16.12.1976," şeklindedir.