Osmanlıca Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin Zevcesi Latife Hanım Efendi yazılı ve görselli kartpostal