Osmanlıca Tercüme ve Şerh-i Mesnevî [6 Cilt], Abidin Paşa Hazretleri, Dersaadet, Mahmud Bey Matbaası, 1305 tarihli, 15x24 cm