Tuhfetü'l-Kibâr fî Esfâri'l-Bihâr, Müellifi: Kâtib Çelebi, Mayıs 1329 tarihli, 166 sayfa, 17x25 cm

1645'te başlayıp yıllarca süren Girit seferi münasebetiyle yazılan ve 1656 yılına kadarki Osmanlı deniz savaşlarının anlatıldığı eser, Osmanlı denizcilik tarihi için çok önemli bir kaynaktır.