Fuzuli'nin Meşhur Eseri: Hadîkatü's-Suedâ, Bulak Matbaası, 364 sayfa, kahverengi deri cildinde, 14x22 cm

Fuzuli'nin Türkçe ve Arapça ile manzum ve mensur olarak kaleme aldığı Hadîkatü's-Suedâ, Kerbelâ olayını ve Hüseyin'i anlatan bir eser olup Anadolu Aleviliğinin temel yapıtlarından biridir.