Kudüs Karakilise Vakfı Evrakı, Sultan II. Abdülhamid baskı tuğralı, Kudüs'te Kara Kilise Vakfı'na ait yemekhane ile ilgili belge, Hicri 1309 tarihli, 19x37 cm

Yeniköy'deki binanın akarlarının Kudüs'deki Kara Kilise Yemekhanesi'ne aktarılmasına dair vakfiyedir. Kağıdın üzerinde 'Evkaf-ı Müstesnaya Mahsus Seneddir' anteti bulunmaktadır.