Nesih beyit, "Sana layık kullar ile hem dem et/ Ehl-i derdin sohbetine merhem et", Mevlid-i Şerif'den, Bekir Pekten ketebeli, ebrulu, 10x7 cm

Mustafa Bekir Pekten, h. 1331'de [m. 1912-1913] İstanbul'da doğdu. Nakliye ve kereste ticareti ile meşgul oldu. Yesari Özok'tan talik, Halim Özyazıcı'dan aklam-ı sitte, Necmeddin Okyay'dan talik ve celi sülüs meşk etmiştir. 1994'te vefat etmiştir.