Sülüs Nesih Hat İcazetnamesi, Hadis-i Şerif Levha, "Ben, beni zikredenle beraberim.", Seyyid Ahmed Nazif Efendi'den Katib-i Kışla-yı Harbiye-yi Şahane'den Mehmed Emin Efendi'ye, tezhibli, 16x12 cm