Lot : 2
Kategori : Hat
Halim Özyazıcı ve Hamid Aytaç´ın kaleminden Sultan II. Abdülhamid´in oğlu Şehzade Mehmed Abid Efendi ve başka meşhur simalara ait kartvizitler ve kurum mühürleri...
Hamid Aytaç´ın yazısını basılı kartvizitler, kartvizit klişeleri, basılı mühürler ve bir adet elyazma kartvizit istifi, 19 parçalık nefis bir lot...

Klişeler: 1.Şehzade Mehmed Abid Efendi´nin Hamid imzalı kartvizit klişesi (İbn-i Sultan Abdülhamid Hân-ı Sânî Mehmed Abid) 2.Fotoğrafçı Hakkak Hüsameddin 3.Hüsameddin (İmza) Basılı


Kartvizitler: 1.Tasvir-i Efkar Fotoğrafçısı Mustafa Fazıl 2.Dahiliye Nazırı Mehmed Ali Kamil 3.Malatya Mutasarrıfı Halil Bedreddin 4.Mühendis Osman Hüsni İstandart Oil Kompani (Standart Oil Company) of New York 5.Mühendis ve Mimar Mehmed Vehbi 6.Mehmed Nureddin 7.E.S. 1919 (Kartvizitlerin dördünde Hamid, birinde Halim imzası var.)


Elyazma kartvizit istifi: Mehmed Fahri


Çıkarma şeklinde olanlar: 1.Karakethüdazade Ahmed Refet 2.Bursa Yeşil Mektep Müdüriyeti 3. Bursa Yeşil Mektep Müdüriyeti 1919 (Birinde Hamid imzası var.)


Mühürler: 1.Balmumcu Darüleytam Zükur Şubesi Müdür Muavinliği 2.Urban Estepan Muhasebe-i Umumiye-i Maliye Müdür-i Umumi Muavini (İkisinde de Hamid imzası var.)


Son görseldeki 3 baskı yazı: 1.Hamid ketebeliceli sülüs istif ayet-i kerime 2.Hüsameddin (imza) 3. *** Nihad (Klişe için ters basılmış yazı)

Lot Detayları
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede