Anasayfa /
PHEBUS HAT
PHEBUS HAT
PHEBUS HAT, 18.05.2024 saat: 22:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 22:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 74 Ürün
Lot: 2 > Hat

Klişeler: 1.Şehzade Mehmed Abid Efendi´nin Hamid imzalı kartvizit klişesi (İbn-i Sultan Abdülhamid Hân-ı Sânî Mehmed Abid) 2.Fotoğrafçı Hakkak Hüsameddin 3.Hüsameddin (İmza) Basılı


Kartvizitler: 1.Tasvir-i Efkar Fotoğrafçısı Mustafa Fazıl 2.Dahiliye Nazırı Mehmed Ali Kamil 3.Malatya Mutasarrıfı Halil Bedreddin 4.Mühendis Osman Hüsni İstandart Oil Kompani (Standart Oil Company) of New York 5.Mühendis ve Mimar Mehmed Vehbi 6.Mehmed Nureddin 7.E.S. 1919 (Kartvizitlerin dördünde Hamid, birinde Halim imzası var.)


Elyazma kartvizit istifi: Mehmed Fahri


Çıkarma şeklinde olanlar: 1.Karakethüdazade Ahmed Refet 2.Bursa Yeşil Mektep Müdüriyeti 3. Bursa Yeşil Mektep Müdüriyeti 1919 (Birinde Hamid imzası var.)


Mühürler: 1.Balmumcu Darüleytam Zükur Şubesi Müdür Muavinliği 2.Urban Estepan Muhasebe-i Umumiye-i Maliye Müdür-i Umumi Muavini (İkisinde de Hamid imzası var.)


Son görseldeki 3 baskı yazı: 1.Hamid ketebeliceli sülüs istif ayet-i kerime 2.Hüsameddin (imza) 3. *** Nihad (Klişe için ters basılmış yazı)

Lot: 3 > Hat
Lot: 4 > Hat
Sol alt köşedeki Osmanlıca not: "Hacı Kamil Efendi´ye aittir!"
Lot: 5 > Hat
Bakara Suresi 171. ayet yazılıdır: "Allahu Teala buyurdu ki: Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, akıl da edemezler."
Lot: 7 > Hat
Saim Özel (d.1919 - ö.2005), Nûr-ı Osmaniyye Cami müezzini iken tanıştığı Hâfız Receb Berk’in teşvîki ile hüsn-i hatta heves ederek Kâmil Akdik’in dersine başlamış, hocasının vefâtı üzerine eğitimi yarım kalınca, Beşiktaşlı Nûrî Korman’a devam etmiştir. Meşgâlesi nedeniyle bir hayli ihmâl ettiği hüsn-i hat çalışmaları Nûrî Korman’ın vefâtı ile kesintiye uğrayınca bu defa Halim Özyazıcı’dan meşk almaya başlamıştır. Ancak, elîm bir trafik kazası neticesinde vefât eden bu hocasından da icâzet almaya mufakka olamamıştı. Bunun üzerine Hâmid Aytaç’a müracaat ederek, yaklaşık on sene de ondan ders almıştır. Süleymaniye Camii imamıdır. Dönemin büyük hattatlarından istifade ederek hat sanatında kıymetli bir noktaya ulaşmıştır.
Lot: 9 > Hat
Hattat Mehmed Saraçzade; Derviş Ali´den talim etmiş. birçok eser bırakmıştır. Hicri 1090 senesinde vefat etmiştir. *Eser tamir görmüş metnin eksik eksik yerleri tamamlanmıştır.
Lot: 11 > Hat
"Mağara´da peygamberin yoldaşı, halifelerin ilk, Mustafa´nın (s.a.v.) dostu, Ebubekir es-Sıddık..." Eserde ketebe olmamakla beraber yazıdaki tavır, malzeme ve tarih Üsküdarlı Talat Efendi´ye işaret etmektedir.
Lot: 12 > Hat
"Ey mihr-i cihantab-ı ezeli..." Eserde ketebe olmamakla beraber yazıdaki tavır Üsküdarlı Talat Efendi´ye işaret etmektedir.
Lot: 14 > Hat
Katı´ sanatı; hat sanatıyla yazılan yazıların veya süslemelerin kesme tekniğiyle kağıt ve deri üzerine işlenmesidir. Bu lottaki eserde yazı kağıda işlenmiştir.
Lot: 15 > Hat
Sülüs kısımda "Beşikten mezara kadar ilim talep ediniz" anlamında arapça ibare, nesih kısımda bir hadis-i şerif yazılıdır.
Lot: 22 > Hat
"Tevekkeltü alâllah" (Allaha tevekkül ettim.) yazılıdır.
Lot: 23 > Hat
Lot: 26 > Fotoğraf
Lot: 31 > Hat
Lot: 35 > Hat
"Seyyidü´l kavmi hâdimühüm" Anlamı: Bir kavmin efendisi, o kavme hizmet edenlerdir.
Lot: 39 > Ebru
Lot: 40 > Ebru
Lot: 42 > Kitap
Lot: 50 > Kitap
İlm-i Sart´tan Maksud kitabının şerhleri.
Filtreler
Toplam : 74 Ürün
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede