Lot : 17
Kategori : Efemera
Atatürk'ten, çocukluk arkadaşı Salih Bozok'a tebrik mektubu...
Mustafa Kemal Atatürk´ün, Yozgat Milletvekili seçilen Salih Bozok'a yazdığı tebrik mektubu ve Salih Bozok´un imzasını taşıyan TBMM Dördüncü Devre milletvekili kimliği, çerçevesiyle birlikte 35x71 cm...
Salih Bozok´un Yozgat Milletvekili seçilmesi üzerine, Mustafa Kemal Atatürk´ün Türkiye Büyük Millet Meclisi Kalem-i Mahsusa Müdüriyeti antetli kağıt üzerine yazdığı mektup, "Başkumandalık Seryaveri Kaymakam Salih Beyefendiye; Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Halk Fırkası namına Yozgat livasında irae olunan namzet listemiz ihraz-ı muvaffakiyet eylemiş ve bu meyanda bulunan zat-ı alileri gibi kıymetli bir arkadaşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi azalığına intihap buyurulmuş olduğunu iblağı vesilesiyle beyan-ı memnuniyet ve temenni-i muvaffakiyet eylerim efendim." şeklindedir.
Lot Detayları
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede