Anasayfa /
II. SALON MÜZAYEDESİ
II. SALON MÜZAYEDESİ

18 Şubat Pazar günü saat 14.00'te, Harbiye Divan Otel'inde yapacağımız ikinci salon müzayedesi için çok heyecanlıyız! Bu müzayedemiz, diğer müzayedelerimizden farklı olarak, satıcıların istekleri doğrultusunda Dolar kuru ile gerçekleşecektir. Canlı müzayede öncesi internet üzerinden teklif toplanmaktadır. Nihai sonuç, 18 Şubat Pazar günü, canlı olarak her bir ürünün sırasıyla satışından sonra belli olacaktır. Müzayedemize katıldığınız için çok teşekkür eder, keyifli bir deneyim yaşamanızı dileriz.II. SALON MÜZAYEDESİ, 18.02.2024 saat: 14:15'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 14:17 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 15 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 314 Ürün
Lot: 8 > Fotoğraf

Atatürk'ün, Pasinler Depremi sonrasında yaptığı Erzurum ziyaretinde Erzurum Lisesi'ne ayırdığı zamanı Ahmet Hamdi Tanpınar şöyle anlatıyor: "Bir ikindi vakti lisede otururken boğuk bir gürültü ile yerimizden fırladık. Her şey sallanıyordu. İlk önce şehrin yıkıldığını zannettik, halk bir türlü evlerine girmek istemiyordu. Bu korkuya, o sıralarda Erzurum'a gelerek ATATÜRK son verdi. ATATÜRK' ü ilk defa Erzurum'da gördüm. Onunla tek konuşmam da Erzurum Lisesi'nde oldu. İki gün evvel Kars Kapısı’nda bütün şehir halkı ile beraber karşılaştığım adam, liseye gelir gelmez, beraberindeki "huzuru mutad zevatın" arasından adeta sıyrılarak aramıza girdi. O gününü Erzurum Lisesi'ndeki hocalara, talebelere ve orada rastlayacaklarına vermişti. Yarım saatte gidecekti. Üç buçuk saat bizimle kaldı. Erzurum Lisesi' nin beyaz badanalı tek kanepesi kırık muallimler odasında bana sorduğu suallere cevap verirken zihnim şüphesiz onunla çok doluydu." 


Üzerine eski harflerle "Gazi Paşa muallimler arasında" notu düşülen fotoğrafın yapıştırıldığı kartonun arka yüzünde, yeni harflerle ve daktiloyla yazılmış "Gâzi Erzurumda muallimler arasında. 30 eylül 1924. Oturanlar soldan: açık renk kalpaklı Rauf (Rize), Kılıç Ali (G. Antep), Ferik Ali Sait Paşa (Akbaytogan), Gâzi, Vâli, Zühtü, en sağda yarbay Tevfik (Bıyıklıoğlu), Gâzinin arkasında başyâver binbaşı Rüsuhi (Savaşçı), muhafız kıt´aları kumandanı binbaşı İsmail Hakkı (Tekçe)." açıklaması yer almaktadır. 

Fotoğrafta arka sırada, sağdan üçüncü, genç edebiyat muallimi Ahmet Hamdi'dir. 

Lot: 9 > Fotoğraf
Paspartunun sol alt köşesinde "Ferid İbrahim" soğuk damgası; arka yüzünde ise "Ferid İbrahim Fotoğrafhanesi / Dersaadet: Beyoğlu Cadde-i Kebir, Numero: 74" yazılı fotoğrafhane kaşesi yer almaktadır.
Lot: 10 > Fotoğraf
Bursa´nın Yunan kuvvetleri tarafından işgali üzerine, Milli Mücadele´ye destek vermek amacıyla Kasım 1920’de Ankara’ya gelen Şeyh Senûsî için tertip edilen ziyafette, Şeyh Senusî tarafından Mustafa Kemal Atatürk´e Trablusgarp´ın yerel kıyafetleri hediye edilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, bu kıyafetlerle çektirdiği fotoğrafını Ruşen Eşref Ünaydın´a, "Ruşen Eşref Bey kardeşime" ithafıyla imzalayıp hediye etmiştir.
Lot: 12 > Rölyef

Atatürk’ün isteği üzerine sinema öğrenimi görmüş, onu anlatan bir film çevirmiş; yine Atatürk’ün isteği ile roman, liberetto, piyes yazmış çok yönlü bir sanatçı olan Münir Hayri Egeli'nin, "Atatürk'e En Çok Benzeyen Heykel" ödülü kazanan ve çok sayıda röprodüksiyonu yapılan bronz röliyefinin, kazıma imzalı orijinali... 

Lot: 13 > Efemera
Atatürk´ün kaleme aldığı mektup, "20 Mayıs 1341 tarihli mektubunuzu aldım. mahsulatın feyz ve bereketi hakkındaki eşar-ı alileri mucib-i memnuniyet oldu. Çiftliklere dair verdiğiniz malumata teşekkür ederim. Ancak işbu tafsilata nazaran mezkur çiftliklerin vaziyet-i tasarrufları karışıktır. Fotoğrafınız mahfuzdur. Avdetinizde almak ve yahud arzu ettiğiniz adrese gönderilmek şıklarından hangisini tensip edersiniz bildiriniz. Gözlerinizi öperim efendim" şeklindedir.
Lot: 15 > Efemera
Dersaadet Teşkilat-ı Milliyesi Memuru İsmail Hakkı Bey´in Bursa Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti hesabına yaptığı üç yüz kırk sekiz buçuk lira harcama için kendisine yalnızca yüz lira ödenebilmiştir. Evrak, İsmail Hakkı Bey´in kalan meblağı Ankara Hükümeti´nden tahsil etmesi için düzenlenmiştir. Kalan meblağ Ankara Hükümeti tarafından fazlaca ödenmiş ve kalan meblağı tahsil etmesi için kendisine verilen dilekçe Mustafa Kemal Atatürk tarafından, "Bu parayı kendi ihtiyacına sarf etsin, mahsup etmeye lüzum yoktur" notu düşülerek imzalanmıştır.
Lot: 16 > Efemera

Osmanlı Büyük Locası’na (Maşrık-ı Azam-ı Osmani) bağlı, yüksek dereceli bir mason olan Doktor Rasim Ferid Talay (1889 – 1965), Atatürk’ün “sırdaşlık” ölçüsünde, en yakın arkadaşları arasında yer alan ve Atatürk’le ilgili anılarda sık sık sözü edilen bir isimdir. Ruşen Eşref’i Atatürk’le tanıştırarak ona “Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal’le Mülakat” yazı dizisini hazırlatmış, Atatürk’ün Fethi Okyar’la birlikte çıkardıkları Minber gazetesinin sorumlu müdürlüğünü üstlenmiş, Milli Mücadele yıllarında Felah Grubu içinde Atatürk’ün İstanbul’daki haber kaynağı olmuştur. Atatürk’ün, Boğaz’daki işgal donanmasına karşı “Geldikleri gibi giderler!” sözünü söylediğinde yanında yaveri Cevat Abbas Bey ve Doktor Rasim Ferid vardır. *PVC ile kaplanmış kartvizitin sağ alt köşesi kopuktur.

Lot: 17 > Efemera
Salih Bozok´un Yozgat Milletvekili seçilmesi üzerine, Mustafa Kemal Atatürk´ün Türkiye Büyük Millet Meclisi Kalem-i Mahsusa Müdüriyeti antetli kağıt üzerine yazdığı mektup, "Başkumandalık Seryaveri Kaymakam Salih Beyefendiye; Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Halk Fırkası namına Yozgat livasında irae olunan namzet listemiz ihraz-ı muvaffakiyet eylemiş ve bu meyanda bulunan zat-ı alileri gibi kıymetli bir arkadaşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi azalığına intihap buyurulmuş olduğunu iblağı vesilesiyle beyan-ı memnuniyet ve temenni-i muvaffakiyet eylerim efendim." şeklindedir.
Lot: 18 > Fotoğraf
"Vefakâr ve çok kıymetli kardeşim Kılıç Ali´ye" ithafıyla 15 Mart 1341 tarihinde imzalanmıştır.
Lot: 19 > Fotoğraf

Atatürk´ün, para ve pulların üzerine basılan en güzel fotoğraflarını çektiği için "Atatürk´ün Fotoğrafçısı" olarak hatırlanan Jean Weinberg´in, baskı tekniği ve estetik yönünden dönemini aşacak ölçüde fevkalade albümün; devlet adamları, âli zevat ve diplomatlar için tahsis edilen lüks tab´ı... Dönemin yönetici ve bürokratlarının yanı sıra; sanatçıların, edebiyatçıların, gazetecilerin portrelerine, el yazısı örneklerine, Kurtuluş Savaşı dönemi fotoğraflarına ve Türkiye manzaralarına yer veren albüm, orijinal cildi içinde ve kuşe kâğıda basılmıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal ve arkadaşlarının fotoğraflarını çeken Jean Weinberg, işgal altındaki İstanbul´un da fotoğraflarını çekmiş, aynı zamanda Latin harfleriyle ilk İstanbul rehberini de hazırlamıştır.

Lot: 20 > Efemera
Kurtuluş savaşı sırasında, Mustafa Kemal Atatürk'ü tanıtmak ve propaganda amacıyla yayımlanan 27 adet mektup kağıdı ve zarf mevcuttur.
Lot: 21 > Fotoğraf
"Sevgili refikam, biricik Lâmia´ya lâyezâl muhabbetlerimle" ithafıyla 20 Mart 1334 tarihinde imzalanmıştır.
Lot: 22 > Fotoğraf
"Muhterem Sefir Hüsrev Beyefendi´ye" ithafıyla 23 Şubat 1926 tarihinde imzalanmıştır.
Lot: 23 > Fotoğraf
"Tokyo büyük elçisi R. Hüsrev Gerede´ye" ithafıyla 28 Haziran 1938 tarihinde imzalanmıştır.
Lot: 24 > Fotoğraf
Fotoğrafın ön yüzünde Galip Kemali Söylemezoğlu ve heyetin ıslak imzaları, arka yüzünde ise, 11 Kanunisani 1922 tarihli "Stockholm´de Meclis-i Mebusan´ın Kral Beşinci Gustav Hazretleri tarafından resm-i küşadı münasebetiyle" notu yer almaktadır.
Lot: 25 > Efemera
Lot içeriği: 1) Sultan İkinci Abdülhamid'in cülus yıldönümü şerefine 18 Ağustos - 1 Eylül 1905 tarihleri arasında "Crientul" vapurunda tertiplenen yemeğin Fransızca davetiyesi 2) 18 Şubat 1918 tarihinde Cercle d'Orient (Büyük Kulüp)'te düzenlenen yemeğin, Galip Kemali ile dostlarının hatıra amacıyla attıkları ıslak imzalarını taşıyan Fransızca menüsü 3) 3 Nisan 1922 tarihinde İsveç veliaht prensi Guilliam´ın şerefine verilen yemeğin Osmanlı devlet armalı menüsü (Menünün arka yüzüne el yazısıyla, resepsiyona katılan heyetin üyelerinin isimleri Osmanlıca ve Fransızca olarak yazılmış ve masadakilerin oturma düzeni resmedilmiştir. Yemeğe katılanlar arasında, Finlandiya Sefiri ve eşi, Almanya Müsteşarı, İsveç Sefiri ve eşi, Galip Kemali Bey, Veliaht Prens ve yaveri yer almaktadır.) 4) 29 Ekim 1931 tarihinde Ankara'da düzenlenen yemekli Cumhuriyet balosunun programı ve menüsü 5) 1937 yılında İstanbul'u ziyaret eden Japon gemilerinin amiralleri için düzenlenen veda yemeğinin menü kartı içine (7 Ağustos 1937), Hüsrev Gerede'ye hitaben kaleme alınmış, Galip Kemali başta olmak üzere yedi protokol mensubundan ıslak imzalı sevgi ve selam mektubu.

Lot: 26 > Efemera
Galip Kemali (Söylemezoğlu) Bey´in, Roma Büyükelçiliği görevi sırasında yazdığı Sevr Antlaşması karşıtı kitapçık... Galip Kemali Bey'in Damat Ferid Paşa tarafından görevinden alınmasına sebep olan kitabın bu özel nüshası, yazarın Fransızca ithaf ve imzasının yanı sıra, kapak resmi ile iç sayfa gravürünün orijinal çizimlerini (18x25 cm) de içermektedir.
Lot: 28 > Efemera

Kurtuluş savaşı sırasında, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını tanıtmak ve propaganda amacıyla yayımlanan 45 adet mektup kağıdı ve zarf mevcuttur.

Lot: 29 > Halı

Halı üzerindeki desenin, Enver Paşa ve Resneli Niyazi'nin birlikte resmedildiği, İkinci Meşrutiyet propaganda afişiyle benzerliği dikkat çekicidir.

Lot: 32 > Obje
Lot: 34 > Harita
Charles Edouard Goad tarafından çizilen ve dönemin şehir dokusunu kusursuzca yansıtan yangın sigortası planlarının eksiksiz ilk iki cildi bir arada... Eylül 1904´te tamamlanan ve Tarihi Yarımada bölümünü kapsayan birinci cilt 20 pafta, Aralık 1905´te tamamlanan ve Pera (Beyoğlu) İle Galata bölgelerini kapsayan ikinci cilt ise 19 paftadan oluşmaktadır. Her iki cildin başında anahtar paftalar ve renklerin, sembollerin, referans numaralarının ayrıntılı açıklamalarını ihtiva eden kapsamlı lejantlar mevcuttur. Ön kapağı altın yaldız dekoratif başlıklı, iç kapakları ebrulu yeni yapım bez cildinde. *Bazı sayfaları profesyonel olarak restore edilmiştir. 
Lot: 36 > Afiş
Kartonun arka yüzünde İhap Hulusi´nin ıslak imzası ve "Haziran 1937" kaşesi yer almaktadır.
Lot: 41 > Afiş
Afişin yapıştırıldığı paspartu üzerinde, "İlk Afiş Denemelerimden - Sene 1928" notu yer almaktadır.
Lot: 49 > Afiş
"1950´de 53.000.000 yolcu taşıdık; 1954´te 63.000.000 yolcu taşıyacağız."
Lot: 50 > Afiş
"1950´de trenlerimiz uç uca dünyayı 564 defa dolanacak kadar sefer yaptı; 1954´te dünyayı 772 defa dolanacak kadar sefer yapacaklar."
Filtreler
Toplam : 314 Ürün
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede