Lot : 15
Kategori : Efemera
Atatürk`ün el yazısı notu ve imzasıyla...
Mustafa Kemal Atatürk´ün notu ile ıslak imzasının yer aldığı, Bursa Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi Osman Nuri tarafından düzenlenmiş, 2 Temmuz 1336 tarihli evrak, çerçevesiyle birlikte 32x42 cm...
Dersaadet Teşkilat-ı Milliyesi Memuru İsmail Hakkı Bey´in Bursa Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti hesabına yaptığı üç yüz kırk sekiz buçuk lira harcama için kendisine yalnızca yüz lira ödenebilmiştir. Evrak, İsmail Hakkı Bey´in kalan meblağı Ankara Hükümeti´nden tahsil etmesi için düzenlenmiştir. Kalan meblağ Ankara Hükümeti tarafından fazlaca ödenmiş ve kalan meblağı tahsil etmesi için kendisine verilen dilekçe Mustafa Kemal Atatürk tarafından, "Bu parayı kendi ihtiyacına sarf etsin, mahsup etmeye lüzum yoktur" notu düşülerek imzalanmıştır.
Lot Detayları
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede