Lot : 95
Kategori : Kitap
TARİH-İ SİYASİ-İ DEVLET-İ ÂLİYE-İ OSMANİYE (1. 2. ve 3. Cilt), Kâmil Paşa, 1325, Matbaa-i Ahmed İhsan, 329+323+233 sayfa, 18x24 cm...
Osmanlı Devleti´nde 4 kez sadrazamlık görevinde bulunmuş Kamil Paşa´nın kaleme aldığı Osmanlı Devleti tarihi, tarihinde kendi deyimiyle, "Teessüs-i Devlet-i Aliyye´den cennetmekân Sultan Abdülhamid Han´ın evahir-i saltanatına kadar güzerân eden [geçen] zamana aiddir." yani Osmanlı Devleti´nin kuruluşundan başlayarak II. Abdülhamid´in saltanatının son devirlerine kadar olan süreci anlatmıştır.
Lot Detayları
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede