SAHAFİYE

SAHAFİYE, 22.09.2023 saat: 22:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 22:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.

Currency Converter:

Toplam Ürün : 101

THE VOICE OF TURKISM (Ataturkist Cultural Publications No.18), Dr. Arın Engin, 1964, Kutulmuş Press, 49 sayfa, 18x24 cm...

Mehmet Saffet (Arın) Engin Atatürk´ün sofrasında oturmuş Erken Cumhuriyet döneminin 30´dan fazla kitaplar yazmış bir cumhuriyet aydınıdır. Türkçülükle ilgili makalelerin olduğu ön kapağında ünlü milliyetçilerden İsmail Gaspıralı´nın olduğu araştırma fasikülü.

SOUVENIRS HONGROIS EN TURQUIE, Antal Ullein-Reviczky, 1943, Socéte De La Nouvelle Revue De Hongrie,8 sayfa, Budapeşte, 19x27 cm...

Türkiye´deki Macar mimari eserleri hakkında bir kitap. Kuşe kağıda baskılı resimleri mevcuttur.

DEUTSCHE GESCHICHTE, Dr. Richard Suchenwirth, 1938, Georg Dollheimer, Leipzig, 616 sayfa, 18x25 cm...

1937 yılında yazılmış Alman tarihinin anlatıldığı inceleme kitabı. Birinci baskı.

DAMALS IM REICHE DER OSMANEN (Ein Marchen der wirlichkeit aus der Türkie des Sultan Abdul Hamid), Elsa Sophia von Kamphoevener, 1959, 413 sayfa, 13x20 cm...

Osmanlı döneminde Sultan Abdülhamid hakkında yazılmış biyografik bir eser. Şömizinde ve cildinde tuğra mevcuttur.

AUSGEWÄHLTE SCHRIFTEN DES M. TULLIUS CICERO, Dr. Gustav Wendt, 1858,Metzler, Stuttgart, 358 sayfa, 12x15 cm...

Romalı devlet adamı ve felsefeci Cicero´nun seçilmiş yazıları hakkında bir eser.

DIE ÖSTERREICHISCH-UNGARISCHE MONARCHIE IN WORT UND BILD (11,22 ve 23 Ciltleri), Taatsdruckerei KK Hof-und, 1892, Wien, 352+594+516 sayfa, 22x28 cm...

Avusturya-Macaristan Veliaht Prensi Rudolf´un sponsorluğu ve talimatıyla Almanya´da basılan 24 Ciltlik coğrafi ve beşeri tarih kitapları...

L´ARAP DJAMI (Eglise Saint-Paul a Galata), P. Benedetto Palazzo, 1946, O.P. HACHETTE, 95 sayfa, 21x29 cm...

"Arap Cami Yahut Saint Paul Kilisesi" adlı kitap 500 adet basılıp 454 sayısıyla numaralandırılmıştır. Kitabın sonunda 13 sayfa resim ve 3 adet Galata haritası mevcuttur.

DER ERLÖSCHENDE HALBMOND (Türkische Enthüllungen), Alexander Ular ve Enrico Insabato, 1909, Rütten&Loening Frankfurt, 343 sayfa, 14x20 cm...

Prof. Dr. Cevat Eren´in kitap hakkında Osmanlıca notları mevcuttur. Kitapta ve notlarda kendi kütüphanesinin kaşesi mevcuttur. Kitabın orijinal kapağı korunarak ciltlenmiştir.

İSTANBUL SEBİLLERİ, İzzet Kumbaracılar, 1938, Kültür Bakanlığı/Devlet Basımevi, 72 sayfa, 17x24 cm...

Topkapı Sarayı Müzesi Yardirektörü İzzet Kumbaracılar tarafından yazılan bu kitap; kuşe kağıda basılı sebil resimleri ve üzerindeki yazıların Osmanlıca ve latin harfli açıklamaları mevcuttur. Kitabın sonunda İstanbul´da var olan sebillerin olduğu yerleri gösteren harita mevcuttur.

ESKİ ŞİİRİN RÜZGÂRIYLE, Yahya Kemal Beyatlı, 1962, İstanbul Fetih Cemiyeti Neşriyâtı, 143 sayfa, 14x20 cm...

Ahmet Haşim´le birlikte Modern Türk Şiirinin kurucusu olan Yahya Kemal biçim ve içerikte eski şiirin rüzgarını arkasına alarak modern Türk şiirine ön ayak olmuştur.

RUBÂİLER, HAYYAM RUBÂYİLERİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ, Yahya Kemal Beyatlı, 1963, İstanbul Fetih Cemiyeti Neşriyâtı, 47+60 sayfa, 14x20 cm...

Yahya Kemal´in Ömer Hayyam´dan mülhem rubâbileri ve Hayyam´dan çevirdiği rubâilerin olduğu şiir kitabında hem eski hem de yeni Türk şiirinin bütün özellikleri ve duygusunu hissetmek mümkün.

HAYAT RESİMLİ ROMAN dergisinin 1965 ilâ 1967 yılları arasında yayımlanan sayılarını içeren 6 adet cilt, 24x32 cm...

Ünlü gazeteci yazar Şevket Rado´nun yayımladığı ve yönettiği dergi... 1965 yılı 44 sayı (2 cilt). 1966 yılı 52 sayı (2 cilt). 1967 yılı 59 sayı (2 cilt).

BUGÜNÜN DİLİYLE HAYYAM, A.Kadir, 1964, İstanbul Matbaası, 118 sayfa, 12x17 cm...

İthaflı ve imzalı... İlk baskı... 1940´lı yılların toplumsal gerçekçi şiirinin ortak temaları ve biçimleriyle şiirler yazan A.Kadir´in Abdullah Cevdet, Asaf Halet ve Abdülbaki Gölpınarlı´nın çevirilerini günümüz Türkçesiyle hazırlamıştır... Kapak, Sait Maden...

YAĞMUR KAÇAĞI, Attilâ İlhan, 1955, Doğuş Matbaası, 32 sayfa, 17x24 cm...

Turgay Gönenç arşivinden ünlü şair Attilâ İlhan´ın arka kapağında kendi çizimiyle resminin olduğu özel baskı şiir kitabı, Kitap sağ taraftan hafif su görmüştür...

RIZA TEVFİK (Hayatı ve Şiirleri), R. G. Arkın, 1939, Resimli Ay Matbaası, 214 sayfa, 14x20 cm...

Şair, filozof ve siyasetçi Rıza Tevfik Bölükbaşı´nın hayatı ve şiirlerinden seçmelerin olduğu antoloji...

Balaban´dan Orhan Kutbay´a ithafllı ve imzalı...

BALABAN, Derleyen: Tanju Cılızoğlu, 1962 (Birinci Baskı),Yenilik Basımevi, 138 sayfa, 14x20 cm.

İthaflı ve imzalı... Gazeteci Tanju Cılızoğlu tarafından hazırlanan kitabın içindeki sergi fotoğrafları Ara Güler tarafından kitap için özel olarak çekilmiştir.Üç bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde Balaban´ın otobiyografisi, ikinci bölümde basın dünyasındaki Balaban imajı ve son olarak üçüncü bölümde Balaban´ın desenleri ve resimleri var.

MUAHEDÂT MECMUASI (1. ve 5. Cilt), 1298, Hakikat Matbaası, Ceride-i Askeriyye Matbaası, 317, 362 sayfa,14x22 cm...

Sultan II. Abdülhamid´in emriyle bastırılan, Osmanlı Devleti´nin Asya ve Avrupa Devletleri´yle muhtelif zaman ve konularda imzaladığı çok sayıda anlaşmayı derleyen mecmuadır.

MİDHAT PAŞA MİR´AT-I HAYRET, Ali Haydar Midhat,1325, Hilâl Matbaası, 370 sayfa, 16x23 cm...

II. Abdülhamid saltanatında Sadrazamlık görevinde bulunan ancak sonrasında gözden düşen ve padişaha suikastten yargılanıp Arabistan´a Taif Kalesine sürgüne gönderilen Midhat Paşa´nın, hayatının bu evrelerini kaleme aldığı otobiyografik eseridir.

TARİH-İ SİYASİ-İ DEVLET-İ ÂLİYE-İ OSMANİYE (1. 2. ve 3. Cilt), Kâmil Paşa, 1325, Matbaa-i Ahmed İhsan, 329+323+233 sayfa, 18x24 cm...

Osmanlı Devleti´nde 4 kez sadrazamlık görevinde bulunmuş Kamil Paşa´nın kaleme aldığı Osmanlı Devleti tarihi, tarihinde kendi deyimiyle, "Teessüs-i Devlet-i Aliyye´den cennetmekân Sultan Abdülhamid Han´ın evahir-i saltanatına kadar güzerân eden [geçen] zamana aiddir." yani Osmanlı Devleti´nin kuruluşundan başlayarak II. Abdülhamid´in saltanatının son devirlerine kadar olan süreci anlatmıştır.

AHTER-İ KEBİR, Mustafa b. Şemseddin Karahisarî Ahterî, 1311, Matbaa-i Âmire, 1205 sayfa, 15x20 cm...

Ahteri´nin kaleme aldığı, yaklaşık 40000 kelime içeren Türkçe-Arapça sözlük.

ZÜBDETÜ´L KISAS, Abdurrahman Şeref,1315, Matbaa-i Âmire, 364 sayfa, 13x19 cm...

Osmanlı Devleti´nin son tarihçilerinden sayılan Abdurrahman Şeref´in idadi mekteplerde okutulmak üzere yayımladığı, Hz. Adem´den başlayarak Osmanlı Devleti´nin kuruluşuna kadar olan dünya tarihi anlatılmışır.