16. yüzyıl tarihli, el yazması Âzerî Divanı, Şeyh Âzerî-yi Tûsîyi İsferâyînî, 198 sayfa, 11x16 cm...

Timur Devri şairlerinden Şeyh Azeri'nin, tasavvufi mevzular üzerine kaleme aldığı şiirleri bir araya getirdiği ve günümüzde bilinen 12 nüshası Türkiye ve dünya kütüphanelerinde muhafaza edilen meşhur divanının, 16. yüzyılda kaleme alınmış bir nüshası...  Kitabın ilk sayfasında yer alan mühürde, "Hacı Muhammed Nahcuvânî," yazılıdır.