Safevi dönemi, altın tezhipli Farsça manzum parça, 48 sayfa, 9x13 cm...

Kitabın ilk sayfasında yer alan mühürde, "Hacı Muhammed Nahcuvânî," yazılıdır. Eserin ketebesi ve başı sonu mevcut değildir.