Anasayfa / Müzayedeler / PHEBUS HAT /
Lot : 101
Lot : 101
Kategori : Hat
Hamid (Aytaç) ketebeli celi sülüs Besmele-i Şerife, 1369, çerçevesinde 109x43 cm...
20. yüzyılın meşhur hattatlarından Hamid Aytaç'ın asıl ismi Şeyh Musa Azmi'dir. Dİyarbakır'da doğmuş ve ilköğrenimini Diyarbakır'da aldıktan sonra İstanbul'a gelmiştir. İstanbul'da Sanayi-i Nefise Mektebi'ne girmiştir, bu esnada Nazîf Bey’den celî, Kâmil Akdik’ten sülüs ve nesih, İsma’il Hakkî Altunbezer’den tuğra ve Hulûsî Yazgan’dan da ta’lik dersleri almaya başlamıştır. Ancak hususî surette istifade ettiği bu hocalardan icazet alamamıştır. Kudretli eli sayesinde kısa zamanda yazıda gelişim gösterince 1908 yılında Haseki’deki Gülşen-i Ma’ârif Mektebi’nin resim ve yazı mu’allimliğine tayin edilmiştir. Mûsâ Azmi Bey, döndüğünde memuriyeti yanında geçim sıkıntısı sebebiyle Bâbıâli’de Hattat Hâmid Yazı Yurdu’nu açarak "Hâmid" müstear imzası ile piyasaya yazılar yazmaya başlamıştır. Bir süre sonra da resmî görevinden ayrılıp kendini tamamen bu işe vermiştir. Eşiyle birlikte matbaa da işleten Hamid Efendi, eşinden ayrılmasının ardından matbaasını kapatmak zorunda kalmıştır. Bu vakadan sonra neredeyse hayata küserek, Reşîd Efendi Hanı’nda mütevâzı bir odaya yerleşip kendini yegâne aşkı olan yazıya vermiş ve 1980 yılına kadar aralıksız yazı yazmıştır. Son yıllarını hastalıklar içinde geçiren büyük üstad, 18 Mayıs 1982 tarihinde vefât etmiştir. Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilen naaşı daha sonra Şeyh Hamdullah’ın ayakucuna nakledilmiştir.
Lot Detayları
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede