Gazi Osman Paşa'nın tensibiyle İkinci Ordu´ya bağlı 68. Redif Alayında alay katibi olan Ali Reşad Bey´in rütbesinin terfi ettirilerek, yine İkinci Ordu´ya bağlı Piyade Nizamiye 13. Alay Eminliğine tayin edilmesi hakkında Sultan İkinci Abdülhamid tuğralı berat, 5 Zilkaide 1300, 99x73 cm...