Saray taberdarlarından Seyyit Hafız İsmail Aziz Efendi ketebeli, altın tezhipli ilmihal kitabı, 1234 tarihli, 115 sayfa, 12x20 cm...

"Seyyit hafız ismail Aziz teberdar-ı saray-ı atik min telamiz-i seyit el-hac hafız ahmet el müstehir bi teyfiki bi hocayı fi mekteb-i şah sultan fi kurbu hazreti eba eyyüp-el Ensarî" ketebesinden anlaşıldığı üzere, Saray-ı Atik´te memur olan yazar, Eyüp Şahsultan Mektebi´nde El-hac Hafız Ahmed el-Müştehir bi-Tevfiki Efendi´nin talebesidir.