Sahaflar şeyhi ve Cerrahi tarikatının postnişini Muzaffer Ozak´ın makamında alınmış fotoğrafı, çerçevesinde 38x32 cm...