Aladdin ketebeli sülüs kat´ı, 1293, çerçevesinde 70x43 cm...

Okunuşu: "En necatü fis sıdk", anlamı: "Kurtuluş doğruluktadır.". Kat´ı 1977 tarihinde Rıza Şener tarafından kesilmiştir.