Emin (Barın) ketebeli divani yazı, paspartusuyla 27x22 cm...

Yazı: "Tevekkeltü Alallah", anlamı: "Allah´a dayandım ve güvendim"