Lot : 7
Kategori : Kitap
Levnî´nin birbirinden güzel minyatürlerinin özgün baskılarını içeren...
LEVNİ, Süheyl Ünver, 1951, Milli Eğitim Basımevi, 25 sayfa, 24x34 cm
Asıl adı Abdülcelil Çelebi olup, mesleğinden ilham alarak renk anlamına gelen "levn" kelimesinden türettiği Levnî mahlasını kullanmıştır. Genç yaşta İstanbul’a gelmiş ve saraya girip nakkaşhânedeki ustaların yanında müzehhip olarak yetişmiştir. Ancak daha sonra minyatür alanında ilerleyerek II. Mustafa zamanında nakkaşbaşılığa yükselmiş, III. Ahmed döneminde de aynı görevi sürdürmüştür; vefatında Ayvansaray Mezarlığı’na gömüldüğü bilinmektedir. Levni´nin ünü, geleneksel minyatür üslubundan ayrılarak onu diğer saray ressamlarından ayıran daha realistik çizimlerinden gelmektedir. En önemli minyatürleri, III. Ahmed’in şehzadelerinin 1720’deki sünnet düğününü anlatan Seyyid Vehbî’nin Surnâme’si için hazırladıklarıdır.
Lot Detayları
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede