Anasayfa /
HÜSN-İ HAT
HÜSN-İ HAT
HÜSN-İ HAT, 28.08.2023 saat: 22:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 22:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 84 Ürün
Lot: 4 > Kitap
Bulgaristan Aziz Kiril ve Methodius Ulusal Kütüphanesi´nde bulunan 16. yüzyıldan kalma Farsça yazma eserlerde bulunan peygamberler, Mekke´nin fethi ve Timur´la alakalı 20 adet minyatürün tıpkı basımını içeren eserdir. Orijinal muhafaza cildinde.
Lot: 5 > Kitap
Kanuni Sultan Süleyman devrinde yaşamış Derviş Mehmed´in, Adem ile Havva´dan başlayarak IV. Mehmed´e kadar minyatürle süslediği, cihan tarihine dair şeçere tarzında kaleme aldığı eserdir. Satışa sunulan bu nüsha, aslı Avusturya Milli Kütüphanesi´nde "Cod AF 50" numarada kayıtlı bulunan 17. yüzyıla ait 102 minyatürden mürekkep el yazmasının, Şevket Rado gözetiminde İstanbul´da Doğan Kardeş Matbaası´nda yapılan tıpkıbaskısıdır. Yalnızca 200 adet basılmıştır.
Lot: 7 > Kitap
Asıl adı Abdülcelil Çelebi olup, mesleğinden ilham alarak renk anlamına gelen "levn" kelimesinden türettiği Levnî mahlasını kullanmıştır. Genç yaşta İstanbul’a gelmiş ve saraya girip nakkaşhânedeki ustaların yanında müzehhip olarak yetişmiştir. Ancak daha sonra minyatür alanında ilerleyerek II. Mustafa zamanında nakkaşbaşılığa yükselmiş, III. Ahmed döneminde de aynı görevi sürdürmüştür; vefatında Ayvansaray Mezarlığı’na gömüldüğü bilinmektedir. Levni´nin ünü, geleneksel minyatür üslubundan ayrılarak onu diğer saray ressamlarından ayıran daha realistik çizimlerinden gelmektedir. En önemli minyatürleri, III. Ahmed’in şehzadelerinin 1720’deki sünnet düğününü anlatan Seyyid Vehbî’nin Surnâme’si için hazırladıklarıdır.
Lot: 10 > Kitap
İthaf, "Saygıdeğer hocamız Profesör Dr. Feryal İrez Hanımefendi´ye." şeklindedir.
Lot: 15 > Hat
1985 yılında Üsküdar’da doğdu. Anadolu Üniversitesi Okulöncesi Öğretmenliği lisans programından mezun olan Alpaydın, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde yüksek lisansını sürdürmektedir. Ta’lîk yazıyı hattat Tahsin Kurt’tan öğrenmiştir. Çeşitli yarışmalarda ödül kazanmış, çalışmalarıyla birçok sergide yer almıştır. Yazı: "Ya Hafız"
Lot: 16 > Hat
Lot: 18 > Hat
Fazilet Neşriyat´ın yayımladığı "Mu´ribül Kafiye" adlı kitabın kapağı için oluşturulmuş yazıdır.
Lot: 19 > Hat
Hattat Mahboubi, günümüzün “reisü’l-hattatin”i addedilen Hasan Çelebi´den ve Fuat Başar´dan icazet almıştır. Aynı zamanda İran´ın Reis´ül-Hattatini Golam Hüseyin Emirhanî´nin yanında meşk edip ondan da icazet almıştır.
Lot: 20 > Hat
Yazı: "Ya Malikü´l Mülk", anlamı: "Mülkün ebedi sahibi"
Lot: 21 > Hat
Lot: 22 > Hat
Yazı: "Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân", anlamı: "Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kud­retini yalanlayabilirsiniz?"

*Lütfen Macid Ayral ile karıştırmayınız.
Lot: 23 > Hat
Lot: 24 > Hat
Lot: 25 > Hat
Yazı: “Fakir padişah asa, gedayı muhteşemiz”
Lot: 26 > Hat
Yazı: "Er-rızku al´allah", anlamı: "Rızkı veren Allah´tır."
Lot: 27 > Hat
Yazı: "“Mûr der hâne-i hod hükm-i Süleyman dâred”, anlamı: "Karınca kendi evinde Süleyman hükmüne sahiptir."
Lot: 28 > Hat
Lot: 29 > Hat
Lot: 30 > Hat
Yazı: "Ramazan Kerim"
Lot: 31 > Hat
Yazı: "Kad efleha men tezekka", anlamı: "Doğrusu arınan kimse kurtuluşa ermiştir."
Lot: 32 > Hat
Yazı: "Mağrur mahrumdur"
Lot: 33 > Hat
Abdülhak Hamit Tarhan´ın "Kayd-ı mâzî ve derd-i istikbâl, Olmayınca gelir saâdet-i hâl" dizeleri yazılıdır.
Lot: 34 > Hat
Yazı, "Aşığın safası yok değil cefası çok"
Lot: 35 > Hat
Yazı, "Çok kere sukut sözden daha beliğdir" *Tamir görmüştür.
Lot: 36 > Hat
Yazı: "Eşrafu Ümmeti Hameletü´l Kur´an (sadaka)", anlamı: "Ümmetimin şereflileri Kur´an´ı hıfzedenlerdir" *Sol alt kısmı yırtılmış haliyle.
Lot: 37 > Hat
Kaside-i Bürde´nin, 48, 49, 50 ve 51. beyitlerinden alıntıdır. Kağıdın her iki yüzünde yazı yer almaktadır.
Lot: 38 > Hat
Lot: 39 > Hat
Allah´a nisbet edilen 99 isimden, "El-Alim" ve "Es-Semi´" isimleri yazılıdır.
Lot: 40 > Hat
Lot: 41 > Hat
Lot: 42 > Hat
Kağıdın her iki yüzünde de karalama mevcuttur.
Lot: 43 > Hat
Toplamda 6 parça sülüs-nesih yazı...
Lot: 44 > Hat
Yazı, "Elhamdü lillâhi alâ dini’l İslâm", anlamı: "Bize ihsan ettiği İslâm dini nimeti sebebiyle Allah’a hamd olsun" * Kenarları yırtılmış haliyle.
Lot: 45 > Hat
Yazı: "Mağrur mahrumdur"
Lot: 48 > Ebru
Filtreler
Toplam : 84 Ürün
 
Phebus Hakkında
“Phebus Müzayede Evi, alıcılar ve satıcıları online ortamda bir araya getiren bir açık artırma platformudur.”
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020 PHEBUS Müzayede