Anasayfa /
HÜSN-İ HAT
HÜSN-İ HAT
HÜSN-İ HAT, 28.08.2023 saat: 22:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 22:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Kitap, Dergi ve süreli yayın hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır. Komisyon Oranı: % 20 + KDV'dir. ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR.
Toplam : 84 Ürün
Lot: 4 > Kitap
Bulgaristan Aziz Kiril ve Methodius Ulusal Kütüphanesi´nde bulunan 16. yüzyıldan kalma Farsça yazma eserlerde bulunan peygamberler, Mekke´nin fethi ve Timur´la alakalı 20 adet minyatürün tıpkı basımını içeren eserdir. Orijinal muhafaza cildinde.
Lot: 5 > Kitap
Kanuni Sultan Süleyman devrinde yaşamış Derviş Mehmed´in, Adem ile Havva´dan başlayarak IV. Mehmed´e kadar minyatürle süslediği, cihan tarihine dair şeçere tarzında kaleme aldığı eserdir. Satışa sunulan bu nüsha, aslı Avusturya Milli Kütüphanesi´nde "Cod AF 50" numarada kayıtlı bulunan 17. yüzyıla ait 102 minyatürden mürekkep el yazmasının, Şevket Rado gözetiminde İstanbul´da Doğan Kardeş Matbaası´nda yapılan tıpkıbaskısıdır. Yalnızca 200 adet basılmıştır.
Lot: 7 > Kitap
Asıl adı Abdülcelil Çelebi olup, mesleğinden ilham alarak renk anlamına gelen "levn" kelimesinden türettiği Levnî mahlasını kullanmıştır. Genç yaşta İstanbul’a gelmiş ve saraya girip nakkaşhânedeki ustaların yanında müzehhip olarak yetişmiştir. Ancak daha sonra minyatür alanında ilerleyerek II. Mustafa zamanında nakkaşbaşılığa yükselmiş, III. Ahmed döneminde de aynı görevi sürdürmüştür; vefatında Ayvansaray Mezarlığı’na gömüldüğü bilinmektedir. Levni´nin ünü, geleneksel minyatür üslubundan ayrılarak onu diğer saray ressamlarından ayıran daha realistik çizimlerinden gelmektedir. En önemli minyatürleri, III. Ahmed’in şehzadelerinin 1720’deki sünnet düğününü anlatan Seyyid Vehbî’nin Surnâme’si için hazırladıklarıdır.
Lot: 10 > Kitap
İthaf, "Saygıdeğer hocamız Profesör Dr. Feryal İrez Hanımefendi´ye." şeklindedir.
Lot: 15 > Hat
1985 yılında Üsküdar’da doğdu. Anadolu Üniversitesi Okulöncesi Öğretmenliği lisans programından mezun olan Alpaydın, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde yüksek lisansını sürdürmektedir. Ta’lîk yazıyı hattat Tahsin Kurt’tan öğrenmiştir. Çeşitli yarışmalarda ödül kazanmış, çalışmalarıyla birçok sergide yer almıştır. Yazı: "Ya Hafız"
Lot: 16 > Hat
Lot: 18 > Hat
Fazilet Neşriyat´ın yayımladığı "Mu´ribül Kafiye" adlı kitabın kapağı için oluşturulmuş yazıdır.
Lot: 19 > Hat
Hattat Mahboubi, günümüzün “reisü’l-hattatin”i addedilen Hasan Çelebi´den ve Fuat Başar´dan icazet almıştır. Aynı zamanda İran´ın Reis´ül-Hattatini Golam Hüseyin Emirhanî´nin yanında meşk edip ondan da icazet almıştır.
Lot: 20 > Hat
Yazı: "Ya Malikü´l Mülk", anlamı: "Mülkün ebedi sahibi"
Lot: 21 > Hat
Lot: 22 > Hat
Yazı: "Febi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukeżżibân", anlamı: "Öyleyse, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimet ve kud­retini yalanlayabilirsiniz?"

*Lütfen Macid Ayral ile karıştırmayınız.
Lot: 23 > Hat
Lot: 24 > Hat
Lot: 25 > Hat
Yazı: “Fakir padişah asa, gedayı muhteşemiz”
Lot: 26 > Hat
Yazı: "Er-rızku al´allah", anlamı: "Rızkı veren Allah´tır."
Lot: 27 > Hat
Yazı: "“Mûr der hâne-i hod hükm-i Süleyman dâred”, anlamı: "Karınca kendi evinde Süleyman hükmüne sahiptir."
Lot: 28 > Hat
Lot: 29 > Hat
Lot: 30 > Hat
Yazı: "Ramazan Kerim"
Lot: 31 > Hat
Yazı: "Kad efleha men tezekka", anlamı: "Doğrusu arınan kimse kurtuluşa ermiştir."
Lot: 32 > Hat
Yazı: "Mağrur mahrumdur"
Lot: 33 > Hat
Abdülhak Hamit Tarhan´ın "Kayd-ı mâzî ve derd-i istikbâl, Olmayınca gelir saâdet-i hâl" dizeleri yazılıdır.
Lot: 34 > Hat
Yazı, "Aşığın safası yok değil cefası çok"
Lot: 35 > Hat
Yazı, "Çok kere sukut sözden daha beliğdir" *Tamir görmüştür.
Lot: 36 > Hat
Yazı: "Eşrafu Ümmeti Hameletü´l Kur´an (sadaka)", anlamı: "Ümmetimin şereflileri Kur´an´ı hıfzedenlerdir" *Sol alt kısmı yırtılmış haliyle.
Lot: 37 > Hat
Kaside-i Bürde´nin, 48, 49, 50 ve 51. beyitlerinden alıntıdır. Kağıdın her iki yüzünde yazı yer almaktadır.
Lot: 38 > Hat
Lot: 39 > Hat
Allah´a nisbet edilen 99 isimden, "El-Alim" ve "Es-Semi´" isimleri yazılıdır.
Lot: 40 > Hat
Lot: 41 > Hat
Lot: 42 > Hat
Kağıdın her iki yüzünde de karalama mevcuttur.
Lot: 43 > Hat
Toplamda 6 parça sülüs-nesih yazı...
Lot: 44 > Hat
Yazı, "Elhamdü lillâhi alâ dini’l İslâm", anlamı: "Bize ihsan ettiği İslâm dini nimeti sebebiyle Allah’a hamd olsun" * Kenarları yırtılmış haliyle.
Lot: 45 > Hat
Yazı: "Mağrur mahrumdur"
Lot: 48 > Ebru
Lot: 53 > Fotoğraf
Lot: 54 > Efemera
Lot: 55 > Kartpostal
Kartpostallardan birisinin arkasında, 25 Şubat 1965 tarihli İngilizce bir mektup yer almaktadır.
Lot: 56 > Hat
Kağıdın her iki yüzünde yazı mevcuttur.
Lot: 57 > Efemera
"İsmi nurdur, cismi nurdur, kalbi nurdur, sırrı nurdur; nur-u yezdan olan Seyyid Muhammed Nur´dur."
Lot: 58 > Hat
Anlamı: "Allah´ın dilediği olur".
Lot: 60 > Efemera
Fetvalar, miras hukuku, tımar hukuku ve gusül abdesti hakkındadır.
Lot: 61 > Efemera
Fetvalar, evlilik hukuku ve miras hukuku hakkındadır.
Lot: 62 > Efemera
Fetvalar, miras hukuku, tımar hukuku ve evlilik hukuku hakkındadır.
Lot: 64 > Hat
"Amene´r-Rasulü" ayetlerini de içerir.
Lot: 65 > El yazması
Emsile adlı kitaptan alıntılar içerir.
Lot: 67 > Defter
Lot: 68 > Defter
Sırtı yıpranmış haliyle.
Lot: 70 > Kitap
Nuruosmaniye Camii imamlarından Hacı Ahmet tarafından tashih edilmiştir. *Deri dönem cildinde.
Lot: 71 > Kitap
Bazı sayfaları ve cilt tamir görmüştür.
Lot: 72 > Kitap
Kurra Hafız Ali Avni ve Kurra Hafız Osman Fevzi tarafından tashih edilmiştir. Mekke ve Mina görsellidir.
Lot: 73 > Kitap
Lot: 75 > Kitap
İstanbul’un çeşitli mekteplerinde muallim, müderris ve müdür olarak görev yapan İsmail Hakkı, Osmanlı´nın son dönemlerinde yeni ilm-i kelam hareketininin temsilcileri arasındadır. Kelâm ilminin zamanın ihtiyaçlarına göre yeni bir metotla ele alınması amacıyla kaleme aldığı eserleriyle tanınmaktadır. *Dönem cildinde. İlk cildin kapağı yırtılmıştır.
Lot: 76 > Kitap
Kur´an-ı Kerim´in halkın kendi dili olan Türkçe ile temel anlamda din biligisi verebilmek ve tahrip edildiği düşünülen İslâmî değerleri modern bilgilerle hazırlanmış yeni kalıplar içinde yerli yerine oturtma amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Elmalılı Hamdi Yazır ortaklığında belirlenen nir program dahilinde oluşturulan eserdir. Belirlenen programda yeni bir tefsir yazılmasından çok Kur’an’ı Türk okuyucusuna, klasik tefsir kaynakları ışığında doğru biçimde tanıtmanın ve ihtiva ettiği değerler sistemini kavratmanın hedeflendiği görülür. Nitekim Kur’an hakkında yabancı yazarlar tarafından öne sürülen, yahut yerli taklitçileri tarafından ifade edilen yanlış iddiaların ve tahriflerin uyandırabileceği şüphelerin silinmesine yönelik açıklama ve düzeltme isteğinde de aynı amaç vardır. Eser, Diyanet İşleri Riyâseti bütçesinden ayrılan tahsisatla sözleşmede belirlenen esaslar dahilinde on iki yıllık (1926-1938) bir çalışma ile tamamlanmış, 1935-1939 yıllarında İstanbul’da dokuz cilt ve 10.000 takım olarak basılmış, 2000 takımı müellife verilirken geri kalanları ücretsiz dağıtılmıştır.
Lot: 79 > Kitap
Lot: 80 > Kitap
Lot: 82 > Kitap
Şeyh Muhammed b. Süleyman el-Cezûlî tarafından derlenen salavat mecmuası. Türkler arasında daha çok Delâʾil-i Şerîf, Delâʾil-i Ḫayrât ve Delâʾil diye bilinen risâlenin tam adı Delâʾilü’l-ḫayrât ve şevâriḳu’l-envâr fî ẕikri’ṣ-ṣalât ʿale’n-nebiyyi’l-muḫtâr’dır. Şâzeliyye tarikatının Cezûliyye kolunun kurucusu olan Şeyh Cezûlî’nin bu risâlesi müridleri arasında bir tarikat evrâdı olarak okunmuştur. Delâʾil’in yazılış sebebini anlatan bir menkıbeye göre keramet sahibi bir kız çocuğu, Cezûlî’ye bu mertebeye Hz. Peygamber’e salavat okuyarak ulaştığını söylemiş, ancak onun ısrarına rağmen bu salavatın metnini kendisine söylemeyip belli salavatların içinde bulunduğunu ifade etmiş, bunun üzerine Cezûlî bütün meşhur salavatları derleyip kıza göstermiş, kız da söz konusu salavatın bu derlemede birkaç defa geçtiğini bildirmiştir. Diğer bir menkıbeye göre ise Cezûlî’nin bu eseri yazmasına keramet sahibi olan hanımı sebep olmuştur.